Kontakt

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 30
35-036 RZESZÓW

 

CENTRALA - 47 821 29 00

FAX 47 821-23-19

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres: poczta@rz.policja.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza w ePUAP: /6l446ekrbt/SkrytkaESP

 

www.podkarpacka.policja.gov.pl

 

Adres siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
jest jednocześnie adresem siedziby wydziałów KWP (z wyjątkiem tych, przy których zaznaczono inaczej).

Sekretariaty wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
pracują w godzinach 7.30 - 15.30 (z wyjątkiem tych, przy których zaznaczono inaczej).

Dane kontaktowe wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
znajdziesz w zakładce Informacje teleadresowe.

 

Jeśli zauważyłeś że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego, coś groźnego co może być zadaniem dla Policji? Nie wahaj się! Powiadom nas! Pamiętaj - Twój sygnał nie jest wezwaniem Policji!

Jeśli sprawa wymaga natychmiastowej reakcji, zadzwoń na numer 112.

Warunkiem otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia przesłanej skargi lub wniosku jest podanie pełnego adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku, gdy sprawa nie ma charakteru skargi lub wniosku niezbędnym dla otrzymania odpowiedzi jest podanie adresu e-mail.


Przypominamy:
Aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub uzyskać w tym zakresie poradę należy osobiście zgłosić się do najbliższej jednostki Policji. Możliwy jest także kontakt telefoniczny. Dane teleadresowe znajdują się na stronach komend Policji - Centrala KWP w Rzeszowie - tel. 47 821 29 00.

Powrót na górę strony