Mapy zagrożeń

Propozycje zgłaszane podczas odbytych konsultacji społecznych w sprawie budowy "Mapy zagrożeń"

Data publikacji 21.03.2016

Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie prowadziła konsultacje społeczne poświęcone budowie "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa" dla powiatu strzyżowskiego. Wspólna praca Policji, przedstawicieli samorządu i innych instytucji, a także mieszkańców zainicjonowała powstanie „mapy zagrożeń”, w oparciu o którą strzyżowska policja będzie planowała działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym powiecie.

W lutym strzyżowscy policjanci przeprowadzili łączenie 7 konsultacji społecznych. Ich podstawowym celem było wsparcie przy tworzeniu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” dla powiatu strzyżowskiego. "Mapa zagrożeń" to narzędzie w systemie aktywizacji i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządem terytorialnym oraz społeczeństwem.

Poniżej przedstawiamy wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych odbytych na terenie powiatu strzyżowskiego.

 

•    Konsultacje powiatowe
•    Konsultacje w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zawale w Strzyżowie
•    Konsultacje w gminie Frysztak 
•    Konsultacje w gminie Niebylec

•    Konsultacje w gminie Czudec

•    Konsultacje w gminie Wiśniowa 

•    Konsultacje miasta i gminy Strzyżów

 

Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy):

 

mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl


W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższym czasie spotkania konsultacyjne będą kontynuowane przez strzyżowskich policjantów.

 


 

Powrót na górę strony