Wydarzenia

Zadbaj o życie - nie lekceważ czadu

Data publikacji 16.11.2022

Sezon grzewczy trwa od kilku tygodni. Wiele domów i mieszkań ogrzewanych jest paliwami, które spalając się, wytwarzają tlenek węgla, nazywany cichym zabójcą. Już jego niewielkie stężenie może powodować złe samopoczucie, utratę przytomności, a nawet śmierć. Pamiętajmy, aby właściwie dbać o systemy grzewcze i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając tym samym bezpieczeństwo nam samym, jak również innym osobom.

Okres jesienny to czas, w którym zaczynamy ogrzewanie domów i mieszkań. Coraz niższe temperatury sprawiają, że sezon grzewczy rozpoczął się na dobre. Pamiętajmy, że niewłaściwe korzystanie z różnego rodzaju systemów grzewczych może doprowadzi do tragedii. Sprawdźmy, czy wykorzystywane przez nas piecie, kominki, oraz inne źródła ciepła są sprawne i właściwie podłączone do instalacji kominowych. Ważne jest także prawidłowe działanie kanałów wentylacyjnych.

Każda usterka w tych urządzeniach może spowodować zatrucie tlenkiem węgla, który jest bardzo niebezpieczny. Tzw. czad nazywany jest cichym zabójcą, gdyż nie ma zapachu, smaku, jak również nie możemy go „wyczuć” bez specjalistycznych urządzeń. W zależności od jego stężenia może powodować zawroty i ból głowy, utratę przytomności, a nawet śmierć.

Tlenek węgla powstaje podczas spalania drewna, węgla, gazu, a także innych paliw, jeśli w piecu jest zbyt mało tlenu potrzebnego do spalania. Dlatego też pamiętajmy o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad.

  •  zapewnijmy stały dopływu świeżego powietrza, w pomieszczeniach gdzie dochodzi do spalania np. uchylmy okno
  •  nie dokonujmy przeróbek kominów na własną rękę 
  • regularnie przeprowadzajmy kontrole techniczne urządzeń grzewczych i systemów kominowych 
  • nigdy nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych 
  • zainstalujmy w pomieszczeniach specjalne czujniki ostrzegające przed wydobywaniem się tlenku węgla.


Zatrucie tlenkiem węgla można podejrzewać u osób, u których pojawiają się objawy, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, uczucie odurzenia itp. Jeżeli czas działaniu czadu na organizm przedłuża się, dochodzi do zatrucia, utraty przytomności, a w tych najbardziej tragicznych sytuacjach do utraty życia. W takich sytuacjach niezbędne jest:

  • jak najszybsze usunięcie poszkodowanego z pomieszczenia, w którym się znajduje
  • skontrolowanie jego oddechu
  • w przypadku bezdechu niezwłocznie rozpocząć sztuczne oddychanie
  • jeśli oddycha, nieprzytomnego należy ułożyć na boku i poczekać na karetkę pogotowia


Przypominamy, że zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo Budowlane  - obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Nie wykonanie takiego obowiązku przez właściciela, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników takiego budynku i jest też zagrożone karą grzywny.

  • Płomień z palnika
Powrót na górę strony