Posterunki

Posterunek Policji w Raniżowie

Posterunek Policji w Raniżowie

36-130 Raniżów
ul. Rynek 6
tel.  47 822 15 30
fax. 47 822 13 74

Kierownik posterunku:asp. sztab. Przemysław Gul

Kierownik posterunku lub osoba przez niego wyznaczona pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 10.00-14.00

Służba w posterunku pełniona jest w systemie zmianowym. Informacje o czasie pełnienia dyżurów w posterunku można uzyskać u oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej:

Całodobowy numer alarmowy:  112
(obsługa zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przejęta przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

Dyżurny jednostki:
tel.: 47 822 13 10

Powrót na górę strony