Data publikacji 15.03.2013

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAŚLE 

inspektor Robert Wróbel
tel.  47 829 53 05


Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek
w godzinach 14:00 - 16:00

 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO 

młodszy inspektor Mirosław Kawa
tel. 47 829 53 05 

 

  ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO 

komisarz Bartłomiej Świerczek

tel. 47 829 53 05

 

Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Oficer Prasowy Komendanta

komisarz Piotr Wojtunik
tel. 47 829 53 06


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału

podinspektor Krzysztof Machowski
tel. 47 829 53 30Zastępca Naczelnika

komisarz Mariusz Winiarski
tel. 47 829 54 35


Zastępca Naczelnika

podkomisarz Łukasz Owiński
tel. 47 829 53 20
WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału
aspirant sztabowy Adam Pasztyła
tel. 47 829 53 40

Zastępca Naczelnika
starszy aspirant Łukasz Brej
tel. 47 829 53 49WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału
starszy aspirant Ryszard Przewoźnik
tel. 47 829 53 50WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik Wydziału
podinspektor Krzysztof Skowron
tel. 47 829 53 35


REFERAT PATROLOWO INTERWENCYJNY

Kierownik Referatu

komisarz Marcin Kwiatkowski
tel. 47 829 53 41JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. SKARG I WNIOSKÓW ORAZ DYSCYPLINARNYCH

komisarz Renata Zięba
tel. 47 829 53 32


REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik dzielnicowych
aspirant sztabowy Kazimierz Pawlik
tel. 47 829 53 42; 47 829 54 48ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

Specjalista 
mł. asp. Barbara Pawłowska 
tel. 47 829 53 43W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POZWOLEŃ NA BROŃ

młodszy aspirant Bartosz Czech
tel. 47 829 54 43ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

komisarz Anna Śnieżek
tel. 47 829 53 60

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Klaudia Maziarska
tel. 47 829 53 63


REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Kierownik Referatu
Justyna Jaworska  
tel. 47 829 53 80ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Specjalista 
Marek Pilut
tel. 47 829 53 91JEDNOOSOBOWE STANOWISKO BHP I PPOŻ

Starszy inspektor ds. BHP i PPOŻ
Tomasz Machowski
tel. 47 829 53 82JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
aspirant Michał Czopor
tel. 47 829 54 29KOMISARIAT POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE
ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród

 

obsługuje gminy:
- Nowy Żmigród
- Osiek Jasielski
- Krempna

interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30

KOMENDANT KOMISARIATU

aspirant sztabowy Grzegorz Stygar
tel. 47 829 55 71ZESPÓŁ DS. PREWENCJI W KREMPNEJ
KOMISARIATU POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE
38-232 Krempna 112

tel. 47 829 55 73

Interesanci przyjmowani są w każdy czwartek w godz. 10:00 - 11:00POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZYCACH
ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce

obsługuje gminy Kołaczyce i Brzyska

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

aspirant sztabowy Mieczysław Wójcik
tel. 47 829 55 21POSTERUNEK POLICJI W SKOŁYSZYNIE

UWAGA!!! W związku z przebudową i remontem siedziby posterunku od dnia 13 lipca 2022 roku do 1 marca 2023 roku policjanci będą przyjmować interesantów w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle przy ul. Sroczyńskiego 7.
38-242 Skołyszyn 18

obsługuje gminę Skołyszyn

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

starszy aspirant Andrzej Pilch
tel. 47 829 55 31POSTERUNEK POLICJI W TARNOWCU
38-204 Tarnowiec 74

obsługuje gminę Tarnowiec

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30


KIEROWNIK POSTERUNKU

aspirant sztabowy Jerzy Szot
tel. 47 829 55 41


INTERESANCI Z TERENU GMINY JASŁO I GMINY DĘBOWIEC
PRZYJMOWANI SĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAŚLE

ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło 

Powrót na górę strony