Struktura

Data publikacji 05.10.2016

 

 Komendant Miejski POlicji

w Tarnobrzegu 

 

 

         podinspektor Marek Pietrykowski

                                                                          

                           


 

 

  I ZASTĘPCA KOMENDANTA MiejskiEGO POlicji
w Tarnobrzegu
 

  podinspektor rajmund murek

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    zastępcA komendanta miejskiego policji
w tarnobrzegu

  podinspektor MARIUSZ STASIAK

                                                                                                   

                                                                                            


 

Sekretariat Komendanta Miejskiego

Sekretariat Komendanta

telefon:47 825 33 04
Fax: 47 825 33 19

                      

                                                               


  Oficer prasowy

 

podinspektor  Beata Jędrzejewska - Wrona

telefon  47 825 34 55

 

e-mail: kmp.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl


 

 

Wydział Kryminalny


  Naczelnik

podinspektor  Leszek Kostecki

tel. 47 825 33 20

                                                                        

sekretariat  tel. 47 825 34 74


 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy


      Naczelnik

    nadkomisarz Jacek Czarnecki

tel. 47 825 33 30

Sekretariat  tel.47 825 34 74

 


Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

 

  Naczelnik


   nadkomisarz Roman Sado

tel. 47 825 33 35


 

Wydział Prewencji

    Naczelnik

           komisarz Marcin Orzechowski


tel. 47 825 33 40

 


 

Wydział Ruchu Drogowego

 

  Naczelnik

   podkomisarz Janusz CHMIEL


tel.  47 825 33 50

 


 

Wydział Wspomagający


   Naczelnik

 aspirant sztabowy Grzegorz Surowiec

tel. 47 825 32 01

 


 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

KMP w Tarnobrzegu


aspirant sztabowy  Sławomir Stępień


tel.  47  825 33 42


 
 

Komisariat Policji w Gorzycach

 

 Komendant 

Komisariatu Policji w Gorzycach

komisarz  Grzegorz Śledź

tel. 47 825 30 11

sekretariat tel. 47 825 30 10

e-mail: grzegorz.sledz@rz.policja.pl

 

 

 


 Komisariat Policji w Nowej Dębie

 

 Komendant

  Komisariatu Policji w Nowej Dębie

 komisarz  Jerzy Lis

tel. 47 825 30 31

sekretariat  47 825 30 30

e-mail:jerzy.lis@rz.policja.gov.pl

 


Posterunek Policji w Grębowie

 

 Kierownik

Posterunku Policji w Grębowie

 aspirant sztabowy Rafał Rozmus

 tel. 47  825 30 20

e-mail: rafał.rozmus@rz.policja.gov.pl

 

                                                                                                  


 

Posterunek Policji w Baranowie Sandomierskim

  Kierownik

Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim

   młodszy aspirant  Jan Piechota

tel. 47 825 30 00

e-mail:jan.piechota@rz.policja.gov.pl

 


 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

   aspirant sztabowy   Rafał Szymański

starszy  aspirant   Stanisław Ciba


 tel.  47  825 33 13 
tel.  47  825 33 43

 

  


 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej

 

 

Pełnomocnik Anna Janczy

 

tel.  47 825 33 63


 

Zespół Kadr i Szkolenia


tel. 47 825 33 60

tel. 47 825 33 61

tel. 47 825 33 33

 

 


 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i  Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

dr Dariusz Żak

tel. 47 825 33 62

 


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Informacji

Katarzyna Rękas - inspektor Ochrony Danych


tel. 47 825 33 76

mail: iod.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony