Struktura

Data publikacji 15.10.2008

 

 

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie 

 

 

inspektor Bogusław Kania

 

I ZastępcA Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

młodszy inspektor Marek Worek

 

 

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

młodszy inspektor Wacław Sudoł 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego

Sekretariat Komendanta

telefon:47 82 133 05
Fax: 47 82 133 09

 e-mail: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl


Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego

podinspektor Adam Szeląg
telefon: 47 82 133 08
telefon komórkowy: 510-997-153

Wydział  Kryminalny

naczelnik
podinspektor Marek Cisek
sekretariat- telefon: 47 82 133 25

Wydział  Dochodzeniowo-Śledczy

naczelnik
komisarz Konrad Peszuk
sekretariat - telefon:
47 82 133 34

Wydział  Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

naczelnik
podinspektor Piotr Preisner
sekretariat - telefon: 47 82 133 37

 Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

naczelnik
aspirant sztabowy Robert Duliński
sekretariat - telefon: 47 82 132 35

Wydział  Prewencji

naczelnik
podkomisarz Mariusz Jajuga
sekretariat - telefon: 47 82 133 45

Wydział  Wywiadowczo-Interwencyjny

naczelnik
aspirant sztabowy Krzysztof Kłosowski
sekretarat - telefon:
47 82 134 22

Wydział  Ruchu Drogowego

naczelnik
aspirant sztabowy Janusz Drozd
sekretariat - telefon:
47 82 133 55

Wydział  Kadr i Szkolenia

naczelnik
podinspektor Mariusz Zawartka
sekretariat - telefon:
47 82 134 65

WYDZIAŁ Łączności i Informatyki

naczelnik
Rafał Nowak
telefon: 47 82 132 01

Referat d/s Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

kierownik
komisarz Grzegorz Dyk
telefon: 47 82 134 50

Wydział Wspomagający

naczelnik
Dorota Wolanin
telefon:
47 82 133 80

Referat Techniki Kryminalistycznej

kierownik
starszy aspirant Piotr Makara
telefon:
47 82 133 28

Wydział ds.Ochrony Informacji Niejawnych

naczelnik
podinspektor Piotr Filip
telefon:
47 82 133 63

 


 

Komisariat Policji I w Rzeszowie

komendant
komisarz Grzegorz Kot
sekretariat - telefon: 47 82 138 05

Kierownik Rewiru Dzielnicowych I
aspirant sztabowy Jacek Cioch
tel.: 47 82 138 60


 

Komisariat  Policji II w Rzeszowie

komendant
podinspektor Piotr Janiec
sekretariat - telefon: 47 82 135 55


  Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant sztabowy Wojciech Filip
tel.: 47 82 135 70

Posterunek Policji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Komisariatu Policji II w Rzeszowie

 


Kierownik Posterunku Policji
aspirant Mateusz Jarosz
tel. 47 821 39 60

 


 
Komisariat  Policji Rzeszów Śródmieście


komendant
komisarz Marek Radwański
sekretariat - telefon: 47 82 136 55


  Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Rzeszów Śródmieście
ul. Lubelska 11, 35 241 Rzeszów

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant Leszek Raczak 
tel.: 47 82 136 71

 Komisariat Policji w Sokołowie Małopolskim


komendant
podinspektor Paweł Suski
sekretariat- telefon: 47 82 137 55

Posterunek Policji w Kamieniu
Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim
 

kierownik 
aspirant sztabowy Stanisław Czternastek
tel.:  47 82 139 41


 

Komisariat Policji w Tyczynie


 komendant
podkomisarz Tomasz Bajda
telefon: 47 82 137 85


Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
starszy aspirant Waldemar Kruczek
tel.: 47 82 137 83

 Komisariat Policji w Boguchwale

komendant
  aspirant sztabowy Grzegorz Oliwa
sekretariat - telefon:  47 82 137 35


Kierownik Rewiru Dzielnicowych
aspirant Mariusz Marcinkowski
tel.: 47 82 137 33

 Komisariat Policji w Dynowie


  komendant
aspirant sztabowy Mariusz Pilszak
sekretariat - telefon:  47 82 139 15

Posterunek Policji w Błażowej
Komisariatu Policji w Dynowie

Kierownik Posterunku Policji w Błażowej
aspirant sztabowy Dariusz Fornal
tel.: 47 82 139 31

   Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim


komendant
 podinspektor  Waldemar Jędrzejewski
sekretariat - telefon: 47 82 133 74


kierownik rewiru dzielnicowych
starszy aspirant Sebastian Trala
tel.: 47 82 135 05

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Komisariat Policji w Trzebownisku
z siedzibą w Nowej Wsi 387


  Komendant
aspirant sztabowy Sławomir Kuźniar
telefon:  47 82 137 00

kierownik rewiru dzielnicowych
aspirant sztabowy Maciej Modlisz
tel.:  47 82 137 14

 

Powrót na górę strony