Wydarzenia

Ogólnopolska konferencja naukowa "Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego"

Data publikacji 25.05.2017

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą „Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego”. Wziął w niej udział insp. Paweł Filipek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Tematem konferencji były współczesne zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa państwa. Do udziału w niej zaproszono teoretyków, badaczy i praktyków, którzy interesują się tym zagadnieniem. Celem konferencji była analiza sytuacji ładu społecznego i bezpieczeństwa Polski z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń uwarunkowanych ładem globalnym. 

Istotą spotkania było wyeksponowanie działań, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, a co za tym idzie także obywateli, działań które ściśle korelują z działaniami podejmowanymi przez służby mundurowe, między innymi przez MON, MSWiA oraz administrację publiczną wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Po powitaniu uczestników spotkania przez występującego w roli gospodarza dr hab. Macieja Gitlinga - dyrektora Instytutu Socjologii oraz dr Sławomira Soleckiego – Prorektora ds. rozwoju i współpracy PWSW, głos zabrał insp. Paweł Filipek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie. Mówił o prospołecznych działaniach podkarpackiej Policji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Insp. Paweł Filipek zaprezentował założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, nową rolę dzielnicowego wśród społeczności lokalnych oraz potrzebę powstawania nowych posterunków Policji.

Głos zabrał również Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie - płk dr inż. Mariusz Stopa, który zaznaczył jakie jest miejsce i rola Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w systemie zarządzania kryzysowego Resortu Obrony Narodowej.

W kolejnym wystąpieniu dr Andrzej Kawecki, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaprezentował politykę Community Policing, na podstawie której podkreślił jak ważny jest partnerski udział Policji i lokalnych społeczności w kształtowaniu bezpieczeństwa. Wystąpienie było oparte na przykładzie funkcjonowania nowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i danych statystycznych dot. funkcjonowania przedmiotowego narzędzia uzyskanych z jednostek policji z terenu całej Polski.

Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. zw. dr hab. Marek Bugdol przedstawił aspekty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a mgr Marek Motyka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprezentował uwarunkowania narkomanii młodzieży, w tym zagrożenia w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

Na zakończenie pierwszej części sierż. Adam Rogala ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie w trakcie prezentacji multimedialnej pokazał, jak to jest być strzelcem „wczoraj i dziś”.

mf

  • Foto: KMP Przemyśl
  • fot. Tomasz Bielański
  • fot. Tomasz Bielański
  • fot. Tomasz Bielański
Powrót na górę strony