Struktura

Data publikacji 15.10.2008

     

 Komendant Miejski Policji w Przemyślu

 

 

 NadKOM. JANUSZ KISZKA

 

tel. 47 823 33 01

W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje strony w każdy wtorek w godz.14.00-16.00
e-mail: janusz.kiszka@rz.policja.gov.pl

 


 

  I ZastępcA Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu

  

PODINSP. Rafał DRYŚ

tel. 47 823 33 02

e-mail: rafal.drys@rz.policja.gov.pl

 

 

 


 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu

 

KOM. WALDEMAR KOLCZAK


tel. 47 823 33 03

e-mail: waldemar.kolczak@rz.policja.gov.pl


 

 


 

Jednoosobowe stanowisko

do Spraw Prasowo - Informacyjnych

 mł. asp. Joanna Golisz

e-mail: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl


tel. 47 823 33 08      

 


 

Wydział Kryminalny

 

podinsp. TOMASZ TOKARSKI


e-mail: tomasz.tokarski@rz.policja.gov.pl


tel. Naczelnik 47 823 33 20

tel. Sekretariat 47 823 33 25
tel. Zespół Poszukiwań 47 823 36 61

 


 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy


 nadkom. GRZEGORZ OCHENDUSZKIEWICZ


e-mail: grzegorz.ochenduszkiewicz@rz.policja.gov.pl


tel. Naczelnik 47 823 33 30
tel. Sekretariat 47 823 33 34
 


 

Wydział Prewencji

 

 nadkom. MARCIN WODZYŃSKI


e-mail: marcin.wodzynski@rz.policja.gov.pl

tel. Naczelnik 47 823 33 40

stanowisko d/s nieletnich 47 823 33 43
stanowisko d/s prewencji kryminalnej 47 823 33 44

 


 

Wydział Ruchu Drogowego

 

   asp. sztab. JAKUB BOSAK

e-mail: jakub.bosak@rz.policja.gov.pl


tel. Naczelnik 47 832 33 50

tel. Sekretariat 47 823 33 52

 


 


 

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

 


Naczelnik nadkom. WITOLD BEDNARCZYK


tel.  47 823 33 80

e-mail: witold bednarczyk@rz.policja.gov.pl

Zespół Kadr i Szkolenia


tel. 47 823 33 86


Archiwum - składnica akt


tel. 47 823 33 65

 


 

Wydział Wywiadowczo - Interwencyjny

 

  podinsp. MIROSŁAW DYJAK

e-mail:  miroslaw.dyjak@rz.policja.gov.pl

 
tel. Naczelnik 47 823 34 01
tel. Z-ca Naczelnika 47 823 33 41

 


 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

 

 

nadkom. MARCIN PALMOWSKI

e-mail: wpgkmp.przemysl@rz.policja.gov.pl


tel. Naczelnik 47 823 33 35

tel.  Sekretariat 47 823 33 38

 

 


 

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

podkom. KATARZYNA WRZEŚNIOWSKA

e-mail:  katarzyna.wrzesniowska@rz.policja.gov.pl 

tel. Pełnomocnik 47 823 33 60

 


 

Zespół ds. Zwalczania Przestępczości Nieletnich

 


asp. sztab. KAMIL KRAWCZYKOWSKI


e-mail: kamil.krawczykowski@rz.policja.gov.pl

tel. Kierownik 47 823 32 39

 


 

Koordynator ds. Dostępności

 


nadkom. MARCIN WODZYŃSKI


e-mail: marcin.wodzynski@rz.policja.gov.pl 

tel. 47 823 33 40
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednoosobowe Stanowisko d/s Bezpieczeństwa Informacji

Inspektor Ochrony Danych

 

DOROTA JABŁCZYK -PEMPUŚ

e-mail: iod.przemysl@rz.policja.gov.pl

tel. 47 823 36 81

 

 

Powrót na górę strony