Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 05.06.2018

Komendant Miejski Policji w Krośnie

 inspektor Leszek Buryła

tel. 47 828 33 05

 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie
tel. 47 828 33 05
fax 47 828 33 09

  

 

 I Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

 

 komisarz Daniel Lendzio

tel. 47 828 33 02

 

Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

 

 podinspektor Grzegorz Żytniak

tel. 47 828 33 03

 


 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO
DO SPRAW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Oficer Prasowy

 podkomisarz Paweł Buczyński

tel. 47 828 33 07
kom. 510 997 203

 

 

 WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik

podinspektor Paweł Śliwka

tel. 47 828 33 20  

 

Zastępca Naczelnika

komisarz Justyna Stryczniewicz
tel. 47 828 33 21

 
  

   WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY  

Naczelnik

komisarz Sebastian Bik

tel. 47 828 33 30

 

Zastępca Naczelnika

 aspirant sztabowy Paweł Zięba 

tel. 47 828 33 32

 

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik

podkomisarz Łukasz Dziadowicz
tel. 47 828 33 35


   

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik

komisarz Grzegorz Lisowski

tel. 47 828 33 40

   

Zastępca Naczelnika

podkomisarz Monika Iwanow

tel. 47 828 38 40

 

Zastępca Naczelnika

p.o. aspirant sztabowy Mariusz Kielar

tel. 47 828 34 54

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru

aspirant sztabowy Andrzej Jakieła

tel. 47 828 34 10

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik

nadkomisarz Krzysztof Belczyk

tel. 47 828 33 50

 

Zastępca Naczelnika

aspirant sztabowy Jerzy Stojak

tel. 47 828 33 52


  

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY

Naczelnik

aspirant sztabowy Robert Głód

tel. 47 828 33 80

 

  ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

Starszy Specjalista 

Monika Wolska

tel. 47 828 33 60

 

Specjalista

Justyna Maraj

tel. 47 828 38 17


PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


starszy aspirant Beata Raus 

tel. 47 828 33 63

  

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRAWNYCH 

Radca Prawny

Joanna Winiarz

tel. 47 828 38 63

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

tel. 47 828 33 67

e-mail: iod.krosno@rz.policja.gov.pl

_______________________________________________________________________

 

POSTERUNEK POLICJI W KORCZYNIE

Kierownik Posterunku

aspirant sztabowy Artur Garbacik

tel. 47 828 30 80

 

 


 


KOMISARIAT POLICJI W DUKLI

Komendant Komisariatu

podinspektor Zenon Stanisz
  tel. 47 828 30 20, 47 828 30 22

 _______________________________________________________________________

 

 POSTERUNEK POLICJI W CHORKÓWCE

Kierownik Posterunku

 aspirant Jakub Wiśniewski


  tel. 47 828 30 40

 

 


 

KOMISARIAT POLICJI W JEDLICZU

Komendant Komisariatu

 aspirant sztabowy Marcin Krężel
tel. 47 828 30 50, 47 828 30 60

 

 


 

 

KOMISARIAT POLICJI W RYMANOWIE

 Komendant Komisariatu

komisarz Witold Podlaszczak

tel. 47 828 30 00

_______________________________________________________

 

POSTERUNEK POLICJI W IWONICZU-ZDROJU

Kierownik Posterunku

    aspirant Piotr Pawłowski
tel. 47 828 30 10

 

Powrót na górę strony