Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 15.10.2008

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

 

 

inspektor Jarosław Tokarczyk

 

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 
tel. 47 821-23-05 
faks. 47 821-23-09
p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 

podinspektor Piotr Stępka

tel. 47 821-23-04

Sekretariat I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
tel. 47 821-23-07
faks. 47 821-23-17 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 

inspektor Jacek Juwa

tel. 47 821-23-03

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
tel.: 47 821-23-06
faks: 47 821-23-08 

p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 

młodszy inspektor Małgorzata Fąfara

tel. 47 821-23-02

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
tel. 47 821-23-06
faks. 47 821-23-08 

WYDZIAŁ KONTROLI


Naczelnik

mł. insp. Joanna Kędra
tel. 47 821-26-00

Sekretariat
tel.: 47 821-26-05
faks: 47 821-26-09
e-mail: kontrola@rz.policja.gov.pl

 


 

SZTAB POLICJI

Naczelnik

mł. insp. Grzegorz Wojtas
tel. 47 821-21-05


Sekretariat
tel.: 47 821-21-05
faks: 47 821-21-09
e-mail: sztab@rz.policja.gov.pl

Dyżurny KWP
tel.: 47 821-23-10
tel.: 17 862-81-50
faks: 47 821-23-19

 


 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Naczelnik

    mł. insp. Łukasz Gliwa


tel. 47 821-27-00

Sekretariat
tel. 47 821-27-05
faks: 47 821-27-09
e-mail: poczta@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

Naczelnik

nadkom. Dawid Dudycz

Sekretariat
tel.: 47 821-23-25
faks: 47 821-23-29
e-mail: sekretariat.kryminalny@rz.policja.gov.pl

 

 


 

WYDZIAŁ POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI OSÓB

 

Naczelnik

podinsp. Piotr Woszczak

Sekretariat
tel. 47 821-24-27
faks: 47 821-2332
e-mail: poszukiwania@rz.policja.gov.pl
 


 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY


Naczelnik

 podinsp. Dariusz Dźwierzyński

tel. 47 821-23-23

Sekretariat
tel.: 47 821-23-27
faks: 47 821-23-28
e-mail: wds@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO


Naczelnik

nadkom. Krystian Chowaniec

Sekretariat
tel.: 47 821-23-37
faks: 47 821-22-89
e-mail: wwk@rz.policja.gov.pl

 

Punkt Kontaktowy z siedzibą w Barwinku 38-450 Dukla

Polsko - Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i
Celnych w Barwinku

 

tel. +48 13 4329190  MSW 8283190
faks +48 13 4329378  MSW 8283378

 


 

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

 

Naczelnik

podinsp. Zbigniew Kłudka

Sekretariat
tel.: 47 821-29-45
faks: 47 821-29-59

Całodobowy numer specjalny:
tel.: 47 821-29-44
e-mail: korupcja@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ


Naczelnik

mł. insp. dr Bartłomiej Kowalski

Sekretariat
tel.: 47 821-23-35
faks: 47 821-23-39
e-mail: pg@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO


Naczelnik

mł. insp. Robert Marszałek
tel. 47 821-23-50

Sekretariat
tel.: 47 821-23-55
faks: 47 821-23-59
e-mail: wrd@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ PREWENCJI


Naczelnik

 mł. insp. Marta Tabasz-Rygiel

Sekretariat
tel.: 47 821-23-45
faks: 47 821-23-49
e-mail: prewencja@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ KONWOJOWY


Naczelnik

mł. insp. Rafał Piela

 tel. 47 821-23-42

Sekretariat
tel.: 47 821-23-47
faks: 47 821-23-48
e-mail: konwojowy@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ KADR i SZKOLENIA


Naczelnik

mł. insp. Magda Bator

Sekretariat
tel.: 47 821-23-65
faks: 47 821-23-68
e-mail: kadry@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

 

Naczelnik

mł. insp. Bogusław Kurasiewicz


Sekretariat
tel.: 47 821-25-75
tel.: 47 821-25-73
faks: 47 821-25-79
e-mail: wpa@rz.policja.gov.pl

 


 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

 

Naczelnik

nadkom. Magdalena Kruczek
tel. 47 821-20-50

Sekretariat
tel.: 47 821-20-55
faks: 47 821-20-59
e-mail: lk@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ TECHNIKI OPERACYJNEJ


Sekretariat
tel.: 47 821-20-05

 


 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJISekretariat
tel.: 47 821-27-55
faks: 47 821-27-59
e-mail: wbi@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ FINANSÓW

 

Naczelnik

Małgorzata Wasilewska-Jacek
tel. 47 821-23-80


Sekretariat
tel.: 47 821-23-85
faks: 47 821-23-89
e-mail: finanse@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI


Naczelnik

  podinsp. Marek Gołąb
tel. 47 821-22-00

Sekretariat
tel.: 47 821-22-05
faks: 47 821-22-09
e-mail: wlii@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA


Naczelnik

nadkom. Marta Gałuszka

  
tel.: 47 821-28-00

Sekretariat
tel.: 47 821-28-05
faks: 47 821-28-09
e-mail: zaopatrzenie@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW


Naczelnik

Beata Gołda
tel. 47 821-28-03

Sekretariat
tel.: 47 821-28-06
faks: 47 821-28-85

e-mail: inwestycje@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ TRANSPORTU


Naczelnik

kom. Daniel Koba

tel. 47 821-28-02

Sekretariat
tel.: 47 821-28-86
faks: 47 821-28-79
e-mail: transport@rz.policja.gov.pl

 


 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

 

Kierownik

podinsp. Adam Fularz

 

tel.: 47 821-21-98

e-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl

  


  

SEKCJA PSYCHOLOGÓW


Kierownik

podinsp. Iwona Adamczyk
tel.: 47 821-26-60
e-mail: psycholog@rz.policja.gov.pl

   


 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

ds. Ochrony Praw Człowieka

 

mł. insp. Paweł Międlar
tel.: 47 821-29-05
e-mail: opc@rz.policja.gov.pl

 Stanowisko Samodzielne do Spraw Audytu Wewnętrznego

tel.: 47 821-23-88
e-mail: audyt@rz.policja.gov.pl

 


 

Zespół Prawny


tel.: 47 821-26-34
       47 821-26-33
       47 821-26-31
       47 821-26-32
e-mail: radcy@rz.policja.gov.pl

 


 

Zespół Ochrony Pracy

 


Koordynator główny specjalista

Anna Mełech

tel.: 47 821-26-27
 Duszpasterz Policji


ks.  Marek Buchman
 tel.:  17 859-26-36

Sekretariat Wydziału Komunikacji Społecznej
tel.: 47 821-27-05

 


 

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI w Rzeszowie


Dowódca

   insp. Jacek Maślanka
tel.: 47 821-40-01


Sekretariat
tel.: 47 821-40-05
faks: 47 821-40-09
e-mail: opp@rz.policja.gov.pl

 

Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz jego zastępcy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30. Skargi i wnioski można kierować także na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

 


 

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI W RZESZOWIE


Dowódca

podinsp. Arkadiusz Tryczyński
tel. 47 821-41-01

Sekretariat
tel.: 47 821-41-05
faks: 47 821-41-09
e-mail: at@rz.policja.gov.pl

  

 


 

ZW NSZZ POLICJANTÓW


tel.: 47 821-24-94
tel.: 47 821-24-95
faks: 47 821-24-96

 


 

ZW NSZZ PRACOWNIKÓW POLICJI


tel.: 47 821-24-97
tel.: 47 821-24-98
faks: 47 821-24-99

 


 

Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji

Sekretariat

tel.: 47 821-29-15
faks: 47 821-29-19
e-mail: rzeszow.cbsp@policja.gov.pl


Wydział w Rzeszowie

Biura Spraw Wewnętrznych Policji 


Sekretariat
tel.: 47 821-27-95
faks: 47 821-27-99
e-mail: bswkgp.rzeszow@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony