O nas

Powstanie Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie datowane jest na drugą połowę lat pięćdziesiątych.  Od tego czasu laboratorium rozwijało się w związku ze znacznym wzrostem  zapotrzebowania na badania z różnych specjalności kryminalistycznych.

W 1997 roku nową siedzibą Laboratorium stał się zabytkowy budynek przy Placu Śreniawitów  w Rzeszowie.

W roku 1999 w wyniku reformy administracyjnej kraju (reorganizacja województw) do laboratorium rzeszowskiego dołączono  laboratoria z woj. przemyskiego, tarnobrzeskiego i krośnieńskiego tworząc jeden spójny organizm.

Od roku 2002 w laboratorium funkcjonuje system automatycznej identyfikacji AFIS, a w roku 2004 w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ekspertyzy z zakresu genetyki utworzono pracownię badań DNA.

Laboratorium obejmuje swoim zasięgiem działania obszar województwa podkarpackiego. Pewne czynności związane z realizacją zadań (np. oględziny miejsca zdarzenia) są wykonywane poza siedzibą. Poszczególne pracownie laboratorium wykonują również badania na potrzeby innych województw w zależności od potrzeb i zgodnie z wytycznymi CLKP.

Aktualnie Laboratorium Kryminalistyczne podzielone jest na pięć sekcji:

I Daktyloskopii

II Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych

III Biologii

IV Mechanoskopii i Traseologii

V Chemii

Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego KWP należy:

  1. wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno – kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
  2. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
  3. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych, a także w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych;
  4. współdziałanie z placówkami naukowo - badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie działalności laboratorium.
W Laboratorium obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN/EN ISO/IEC-17025-2018-02. 
 
Laboratorium jest bezstronne i wolne od jakichkolwiek handlowych, finansowych i innych nacisków, które mogą mieć wpływ na opinie.
 
Z przykrością informujemy, że Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie nie przyjmuje osób w ramach praktyk/stażu/wolontariatu do pracowni badawczych.

 

  • Zdjęcie - willa adwokata Dra. Dzierżyńskiego
  • Zdjęcie - budynku Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.
  • Zdjęcie - budynku Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie (zdjęcie z drona)
  • Zdjęcie - budynku Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie (zdjęcie z drona)
  • Zdjęcie - budynku Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie (zdjęcie z drona)
Powrót na górę strony