Kierownictwo

Kierownictwo

inspektor Jarosław Tokarczyk

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE

Służbę w Policji pełni od 1995 roku. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Konwojowo-Ochronnego Sztabu Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, 
 • Kierownik Referatu w Nowym Sączu Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,
 • Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, 
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
 • Od 20.01.2024 r. p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 • Od 01.03.2024 r. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Podinspektor Piotr Stępka

P.O. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion służby logistycznej.

Służbę w Policji pełni od 2005 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,
 • Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,
 • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
 • od 9.02.2024 r. p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę,
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Inspektor Jacek Juwa

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 

Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu,
 • Komendant Powiatowy Policji w Mielcu,
 • Od 11.01.2022 r. p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • Od 04.02.2022 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Młodszy inspektor Małgorzata Fąfara

P.O. ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

Służbę w Policji pełni od 2000 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • p.o. Naczelnika Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 • Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 • Naczelnik Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przemianowanego w lipcu 2022 roku na Wydział Bezpieczeństwa Informacji,
 • Od 26.04.2024 r. p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
 • Brązowa i Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

Powrót na górę strony