Informacje podstawowe

Informacje teleadresowe

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Herb województwa podkarpackiego

Zdjęcie budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - widok od frontu

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 30
35-036 RZESZÓW

 

CENTRALA - 47 821 29 00
 
FAX 47 821-23-19

E-MAIL: poczta@rz.policja.gov.pl

www.podkarpacka.policja.gov.pl

 

Adres siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
jest jednocześnie adresem siedziby wydziałów KWP (z wyjątkiem tych, przy których zaznaczono inaczej).

Sekretariaty wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
pracują w godzinach 7.30 - 15.30 (z wyjątkiem tych, przy których zaznaczono inaczej).

 

Elektroniczna skrzynka podawcza w ePUAP: /6l446ekrbt/SkrytkaESP

 


 

DYŻURNY KWP W RZESZOWIE

tel. 47 821-23-10
faks: 47 821-23-19
e-mail: dyzurny.kwp@rz.policja.gov.pl

Służba dyżurna KWP pracuje w systemie całodobowym.

 


 

SEKRETARIAT KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

tel. 47 821-23-05
faks. 47 821-23-09

 

SEKRETARIAT I ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

tel. 47 821-23-07
faks: 47 821-23-17

 

SEKRETARIAT ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

tel. 47 821-23-06
faks: 47 821-23-08

 

SEKRETARIAT ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

tel. 47 821-23-06
faks: 47 821-23-08

 


 

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

Sekretariat

tel. 47 821-23-65
faks: 47 821-23-68
e-mail: kadry@rz.policja.gov.pl


SEKCJA DOBORU

Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Siedziba: Zaczernie 187, 36-062 Zaczernie

tel. 47 821-26-72
e-mail: rekrutacja@rz.policja.gov.pl

Godziny pracy Sekcji Doboru: 7.00 - 15.00.
Kandydaci do służby przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

 


 

WYDZIAŁ KONTROLI

Sekretariat

tel. 47 821-26-05
faks: 47 821-26-09
e-mail: kontrola@rz.policja.gov.pl

 


 

SZTAB POLICJI

Sekretariat

tel. 47 821-21-05
faks: 47 821-21-09
e-mail: sztab@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Sekretariat

tel. 47 821-27-05
faks: 47 821-27-09
e-mail:  wks@rz.policja.gov.pl

 


 

RZECZNIK PRASOWY

tel. 47 821-27-02
e-mail: rzecznik@rz.policja.gov.pl

Informacje o służbie prasowej w zakładce "Rzecznik prasowy".

 


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Sekretariat

tel. 47 821-23-25
faks: 47 821-23-29
e-mail: sekretariat.kryminalny@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

Sekretariat

tel. 47 821-23-27
faks: 47 821-23-28
e-mail: wds@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

Sekretariat

tel. 47 821-23-37
faks: 47 821-22-89
e-mail: wwk@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

Sekretariat

tel. 47 821-29-45
faks: 47 821-29-59

Całodobowy numer specjalny:
tel. 47 821-29-44
e-mail: korupcja@rz.policja.gov.pl

 

 


 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Sekretariat

tel. 47 821-23-35
faks: 47 821-23-39
e-mail: pg@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Sekretariat

tel. 47 821-23-55
faks: 47 821-23-59
e-mail: wrd@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Sekretariat

tel. 47 821-23-45
faks: 47 821-23-49
e-mail: prewencja@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ KONWOJOWY

Siedziba: Zaczernie 124, 36-062 Rzeszów

Sekretariat
tel. 47 821-23-47
faks: 47 821-23-48
e-mail: konwojowy@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Siedziba: Zaczernie 187, 36-062 Zaczernie

Sekretariat
tel. 47 821-25-75
faks: 47 821-25-79
e-mail: wpa@rz.policja.gov.pl

 


 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE KWP w Rzeszowie

Siedziba: ul. Plac Śreniawitów 1, 35-032 Rzeszów

Sekretariat
tel. 47 821-20-55
faks: 47 821-20-59
e-mail: lk@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ TECHNIKI OPERACYJNEJ

Sekretariat

tel. 47 821-20-05

 


 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Sekretariat

tel. 47 821-27-55
faks: 47 821-27-59
e-mail: oin@rz.policja.gov.pl

 

Posterunek Ochronny nr 1
Służba Ochronna Wydziału Bezpieczeństwa Informacji
KWP w Rzeszowie

Służba Ochronna realizuje zadania w systemie całodobowym.

 


 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Sekretariat

tel. 47 821-23-85
faks: 47 821-23-89
e-mail: finanse@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Sekretariat

tel. 47 821-22-05
faks: 47 821-22-09
e-mail: wlii@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

Sekretariat

tel. 47 821-28-05
faks: 47 821-28-09
e-mail: zaopatrzenie@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

Sekretariat

tel. 47 821-28-06
faks: 47 821-28-85
e-mail: inwestycje@rz.policja.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

Siedziba: Zaczernie 187, 36-062 Rzeszów

Sekretariat
tel. 47 821-28-86
faks: 47 821-28-79
e-mail: transport@rz.policja.gov.pl

Godziny pracy wydziału: 7.00 - 15.00.

 


 

SEKCJA PSYCHOLOGÓW

tel. 47 821-26-60
e-mail: psycholog@rz.policja.gov.pl

 


 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

tel. 47 821-21-88
e-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl

 


 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

tel. 47 821-23-88
e-mail: audyt@rz.policja.gov.pl 

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

tel: 47 821-29-05
e-mail: opc@rz.policja.gov.pl

 


 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

tel. 47 821-26-30
e-mail: radcy@rz.policja.gov.pl

 


 

DUSZPASTERZ PODKARPACKIEJ POLICJI

ks.  Marek Buchman
tel. 17 859-26-36
tel. 47 821-27-05

 


 

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W RZESZOWIE

Siedziba: Zaczernie 187, 36-062 Zaczernie

Sekretariat
tel. 47 821-40-05
faks: 47 821-40-09
e-mail: opp@rz.policja.gov.pl

Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 - 15.00. Skargi i wnioski można kierować także na adres poczty elektronicznej.   

 


 


SAMODZIELNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI W RZESZOWIE

Siedziba SPKP: Zaczernie 187, 36-062 Zaczernie

Sekretariat
tel. 47 821-41-05
faks: 47 821-41-09
e-mail: at@rz.policja.gov.pl

  
ZW NSZZ POLICJANTÓW

tel. 47 821-24-94
tel. 47 821-24-95
faks: 47 821-24-96
 
ZW NSZZ PRACOWNIKÓW POLICJI

tel. 47 821-24-97
tel. 47 821-24-98
faks: 47 821-24-99

Powrót na górę strony