Izba Tradycji w Krośnie

Izba Tradycji w Krośnie

Podkarpacka Izba Pamięci Służb Policyjnych mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, przy ul. Lwowskiej 28. Została utworzona w 2014 r., w ramach realizowanego projektu edukacyjno-historycznego dla uczniów szkół powiatu krośnieńskiego oraz całego województwa podkarpackiego.

Inicjatorem utworzenia Izby Pamięci był ówczesny krośnieński komendant - insp. Adam Pietrzkiewicz, który w organizację tego przedsięwzięcia zaangażował podległych policjantów i pracowników. Ponad rok czasu trwało poszukiwanie materiałów i eksponatów związanych z historią formacji policyjnych. Udało się je zgromadzić dzięki współpracy i życzliwości wielu osób, między innymi emerytów policyjnych, członków rodzin policjantów, członków Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA - w szczególności Regionów Krosno, Jasło i Rzeszów, zaprzyjaźnionych kolekcjonerów i osób zajmujących się rekonstrukcją historyczną.

 

 

W ramach stałej ekspozycji, w Izbie Pamięci zaprezentowane zostały eksponaty związane z funkcjonowaniem służb policyjnych w Polsce od okresu międzywojennego po czasy współczesne. Można tutaj znaleźć dokumenty związane z rekrutacją do służby w Policji Państwowej II RP, świadectwa ukończenia wyszkolenia zawodowego, rozkazy personalne, raporty policjantów, sprawozdania z przebiegu służby, jak również akty prawne, instrukcje służbowe, podręczniki, publikacje i czasopisma policyjne oraz mapy dotyczące organizacji terenowej jednostek policyjnych. W Izbie Pamięci zgromadzono wiele fotografii i ilustracji przybliżających charakter i rodzaje służby pełnionej przez funkcjonariuszy Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej i Policji III RP (prewencyjnej, ruchu drogowego, dochodzeniowo-śledczej, wspomagającej) oraz portrety kierownictwa, oficerów i szeregowych Podkarpacia. Na zdjęciach można również zobaczyć, w jaki sposób funkcjonariusze spędzali czas  wolny od służby.

Wystawę dopełniają repliki umundurowania i wyposażenia służbowego Policji Państwowej – mężczyzn i kobiet, oryginalne mundury Milicji Obywatelskiej, środki bezpieczeństwa fizycznego oraz sprzęt używany w codziennej służbie, w technice kryminalistycznej, operacyjnej, łączności i teleinformatyce.

 

 

Umundurowanie i wyposażenie z okresu międzywojennego, nawiązujące do historii ósmego okręgu lwowskiego Policji Państwowej, do którego należała Komenda Powiatowa w Krośnie, prezentowane jest ponadto przez członków Krośnieńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej w ramach działalności statutowej Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Roku – Oddziału Nr 3 w Krośnie.

Podkarpacka Izba Pamięci Służb Policyjnych udostępniana jest w szczególności grupom młodzieży szkolnej w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych. Możliwość zwiedzania Izby Pamięci zapewniana jest wszystkim chętnym osobom i zorganizowanym grupom, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Krośnie (tel. 13-43-29-307).

BR

 

Powrót na górę strony