Nasza idea

Nasza idea

Data publikacji 21.02.2017

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych
mają obowiązek respektowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka."

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

 Istotą naszej służby jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. My policjanci, służymy Społeczeństwu, nawet z narażeniem życia. Codziennie w służbie, tylko na Podkarpaciu, Policja interweniuje nawet i tysiąc razy. Ochraniając mieszkańców naszego kraju, ścigając przestępców i sprawców wykroczeń, zatrzymując osoby stwarzające zagrożenie, korzystamy z wyjątkowych uprawnień. Bardzo często sytuacja wymaga stosowania środków przymusu, a niekiedy sięgnięcia po broń.

Policja to partner dla każdego, kto chce lub jest obowiązany z nią współdziałać. Policjanci i pracownicy codziennie rozmawiają z setkami osób, przyjmują zeznania, wykonują różne czynności prawne, do komend i komisariatów przychodzi wielu ludzi po pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Właściwe traktowanie osób, z którymi kontaktuje się funkcjonariusz lub pracownik Policji, poszanowanie ich godności, to sprawa niezwykle istotna, wymagająca ciągłego naszego samodoskonalenia.

Policja to również znaczący pracodawca. W naszym województwie służbę pełni ponad 4,5 tysiąca funkcjonariuszy oraz ponad tysiąc pracowników cywilnych. Zapewnienie dobrych relacji wewnętrznych to wyzwanie, któremu musimy sprostać. Kształtując dobry klimat w naszej organizacji przyczyniamy się przecież do lepszej służby Społeczeństwu.    

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję stanowi bardzo ważny element naszego działania. W ten sposób budujemy społeczny szacunek i zaufanie do naszej formacji. Na tym nam bardzo zależy. 

 

Powrót na górę strony