Fundusze pomocowe dla Policji

KWP Lublin: Seminarium nt. zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych UE, w ramach programu „Herkules III”

Data publikacji 06.09.2017

W dniach 18 - 22 września 2017 r. w Zamościu odbędzie się seminarium nt. zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych UE, w tym przestępczości korupcyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej” finansowanego z Wspólnotowego programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Herkules III 2014 – 2020). Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

W dniach 18 - 22 września 2017 r. w Zamościu odbędzie się seminarium nt. zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych UE, w tym przestępczości korupcyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej” finansowanego z Wspólnotowego programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Herkules III 2014 – 2020).  

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Policji bułgarskiej, ukraińskiej oraz  czeskiej, funkcjonariusze z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,  z Komend Wojewódzkich Policji w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie, Kielcach i Radomiu, z Delegatury CBA w Lublinie, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wartość projektu to 54 636,12 euro. Celem projektu jest ochrona interesów finansowych UE poprzez wzmocnienie efektywności w zwalczaniu przestępstw popełnianych w związku z funduszami unijnymi. Celami szczegółowymi projektu są zapobieganie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych przestępstw finansowych uderzających w interesy finansowe UE.

Informacja ze strony internetowej KWP w Lublinie.

Powrót na górę strony