Fundusze pomocowe dla Policji

„Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”

Data publikacji 16.09.2016

W dniach 6 – 9 września br. w Sitańcu pod Zamościem odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”.

Projekt realizowany był w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 Program PL15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną  i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

W realizację projektu zaangażowane były: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie jako koordynator Projektu oraz jako partnerzy: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, KWP w Białymstoku, KWP w Olsztynie oraz KWP w Rzeszowie.

    
Całkowita wartość Projektu wyniosła 2 147 392 PLN, zaś wartość dofinansowania 1 825 284 PLN.

W konferencji podsumowującej projekt oprócz przedstawicieli Komend Wojewódzkich Policji biorących udział w projekcie, Komendy Głównej Policji, wzięli udział przedstawiciele Narodowej Policji Hiszpańskiej, Generalnego Inspektoratu Policji w Rumunii, Dyrekcji Policji Państwowej Bułgarii, Zarządu Głównego Policji Państwowej w obwodzie wołyńskim, Policji Litewskiej.

Podczas konferencji podsumowano realizację projektu, zaprezentowano uzyskane efekty, osiągnięte rezultaty oraz omówiono kierunki dalszej współpracy. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu a przedstawicielami  Policji z innych krajów.

Warto przypomnieć iż, w ramach projektu przeprowadzono wspólne warsztaty i seminaria  szkoleniowe oraz szkolenia językowe i kursy dla policjantów i pracowników cywilnych.  Wspólne szkolenia były doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej i transgranicznej oraz wypracowania na tej podstawie rozwiązań prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono również społeczną kampanię  informacyjno-edukacyjną obejmującą 5 województw, mającą na celu zwiększenie świadomości potencjalnych ofiar w obszarze szeroko rozumianego handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego oraz pracy przymusowej. 

Powrót na górę strony