Aktualności

„Bezpieczny Senior” – edycja 2018

Data publikacji 27.11.2018

Wczoraj w ramach akcji pod nazwą „Bezpieczny Senior ” – edycja 2018, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie przeprowadzili zajęcia warsztatowe z seniorami z powiatu krośnieńskiego. Funkcjonariusze opowiadali uczestnikom między innymi o sposobach unikania zagrożeń, sytuacjach kryzysowych, podstawowych elementach samoobrony i zasadach udzielania pomocy przedmedycznej. A wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych.

Podkarpacka Policja prowadzi program profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczny Senior”. W ramach tego programu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Dla Równości” organizuje cykl zajęć warsztatowych pod nazwą „Bezpieczny Senior”- edycja 2018. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń. Wczoraj w  Domu Ludowym w Nowej Wsi odbyło się spotkanie skierowane do seniorów mieszkających na terenie gminy Dukla.

Konferencja została rozpoczęta przez Mirosławę Widurek - Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”, Teresę Belcik – Prezes Stowarzyszenia -„Razem Lepiej”  w Nowej Wsi oraz Andrzeja Bytnara – Burmistrza Miasta Dukla. Następnie mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przywitał uczestników i przedstawił zgromadzonym tematykę spotkania. Pierwszym prelegentem była sierż. szt. Karolina Dykas z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która w swoim wystąpieniu omówiła sposoby unikania zagrożeń w przestrzeni publicznej. Przekazała również informacje, jakich sytuacji należy unikać, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Wyjaśniła sposoby działania przestępców w stosunku do osób starszych oraz przekonywała zgromadzonych do właściwych i bezpiecznych zachowań. Następnie  mł. asp. Jerzy Ossoliński przedstawił sytuacje kryzysowe wraz ze sposobami reagowania na nie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wskazał na tryby ścigania przestępstw. Wyjaśnił czym jest działanie w stanie wyższej konieczności i obrony koniecznej. Informację na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przedstawił mł. asp. Marek Bytnar z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Spotkanie informacyjne zostało połączone z zajęciami praktycznymi z zakresu elementów samoobrony oraz podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia  prowadzili: instruktor Zespołu Szkoleniowo - Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz sierż. Kamil Witko z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Policjanci prowadząc zajęcia warsztatowe podkreślali fakt, iż życie i zdrowie człowieka są największą wartością.

W ramach akcji „Bezpieczny Senior”- edycja 2018  zorganizowano sześć spotkań z seniorami z powiatów: krośnieńskiego, sanockiego oraz jasielskiego. Kolejne odbędzie się w grudniu w gminie Dukla.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

Powrót na górę strony