Aktualności

Bezpieczny senior 2018-podsumowanie działań

Data publikacji 24.04.2018

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie, przeprowadzili zajęcia warsztatowe z seniorami z powiatu sanockiego, krośnieńskiego oraz jasielskiego. Policjanci opowiadali uczestnikom między innymi o sposobach unikania zagrożeń, sytuacjach kryzysowych, podstawowych elementach samoobrony i zasadach udzielania pomocy przedmedycznej.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz Stowarzyszenie Miłośników Cergowej zorganizował cykl zajęć warsztatowych pod nazwą „Bezpieczny Senior”- edycja 2018. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział około 140 seniorów z powiatu sanockiego, krośnieńskiego oraz jasielskiego. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń. 

W piątek w ramach tej akcji w Osieku Jasielskim, odbyło się spotkanie skierowane do seniorów mieszkających na terenie powiatu jasielskiego. Konferencję rozpoczął Mariusz Pykosz-Wójt Gminy Osiek Jasielski. Następnie mł. insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przywitał uczestników i przedstawił zgromadzonym tematykę spotkania. Wręczył także Mirosławie Widurek-Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości” list gratulacyjny, za współpracę z podkarpacką Policją na rzecz bezpieczeństwa. 

W trakcie spotkania policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podkom. Monika Hędrzak oraz mł. asp. Jerzy Ossoliński, omówili sposoby unikania zagrożeń w przestrzeni publicznej. Przekazali również informacje, jakich sytuacji należy unikać, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Wyjaśnili sposoby działania przestępców w stosunku do osób starszych oraz przekonywali zgromadzonych do właściwych i bezpiecznych zachowań. Wskazali na sytuacje kryzysowe oraz sposoby reagowania na nie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Omówili tryby ścigania przestępstw. Wyjaśnili, czym jest działanie w stanie wyższej konieczności i obrony koniecznej. 

Zajęcia informacyjne zostały połączone z ćwiczeniami praktycznymi z zakresu elementów samoobrony oraz podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia te prowadzili instruktorzy Zespołu Szkoleniowo- Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i spotkało się z dużym zaangażowaniem uczestników. Przekazane przez policjantów informacje oraz wskazówki praktyczne z całą pewnością podniosły poczucie pewności i bezpieczeństwa każdego seniora uczestniczącego w spotkaniu. 

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia zajęć warsztatowych „Bezpieczny senior - edycja 2018”. Warsztaty podsumowała Mirosława Widurek - Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”, która podziękowała za udział w spotkaniu zarówno prelegentom, jak i uczestnikom zajęć.  

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Powrót na górę strony