Aktualności

Przywitanie nadinspektora Dariusza Matusiaka

Dziś, podczas uroczystego apelu, przywitano nadinspektora Dariusza Matusiaka, który 23 lipca, podczas Centralnych Obchodów Święta Policji, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał nominację generalską. Generała przywitała kompania honorowa, kierownictwo podkarpackiej Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

Nadinspektora Dariusza Matusiaka przywitano na placu przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W imieniu podkarpackich policjantów, Generała powitał jego I Zastępca, inspektor Stanisław Sekuła. Gratulacje złożyli m.in. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Ordynariusz Rzeszowski ks.bp Jan Wątroba, w imieniu służb mundurowych nadbryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, nadinsp. w stanie spoczynku Józef Gdański, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz oraz prof. dr hab. Czesław Kłak Sędzia Trybunału Stanu, Prokurator Prokuratury Krajowej, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Życzenia przekazali Generałowi także przedstawiciele służb mundurowych, na co dzień współpracujących z Policją - Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Ochrony Kolei, a także delegacje stowarzyszeń i związków zawodowych.

Uroczystość uświetniła kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz orkiestra wojskowa z Rzeszowa.

23 lipca, podczas Centralnych Obchodów Święta Policji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariuszowi Matusiakowi.

 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak (widok z przodu) przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak maszeruje wzdłuż kompanii honorowej KWP. Za nim idzie dowódca uroczystości.
 • Poczet flagowy podczas wciągania flagi na maszt.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak oraz zaproszeni goście podczas hymnu państwowego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak (widok z przodu), na pierwszym planie rozmyta biało-czerwona wstęga sztandaru.
 • Po lewej I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Stanisław Sekuła przy mikrofonie. Po prawej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak oraz zaproszeni goście. W tle kadra kierownicza oraz poczet flagowy.
 • Po lewej I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Stanisław Sekuła prz mikrofonie. Po prawej w tle zastępcy komendanta i kadra kierownicza.
 • Po lewej policjantka składa gratulacje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie, który trzyma szablę generalską (po prawej). Obok po lewej zastępcy komendanta.
 • Wojewoda Podkarpacki przy mikrofonie (po lewej). Po prawej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak oraz zaproszeni goście. W tle kadra kierownicza oraz poczet flagowy.
 • W środku kadru Marszałek Województwa Podkarpackiego przy mikrofonie. Po prawej w tle zastępcy komendanta i kadra kierownicza.
 • Komendanci miejscy i powiatowi garnizonu podkarpackiego podczas uroczystości.
 • Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podczas uroczystości.
 • Przedstawiciele służb mundurowych (wojska, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennej) podczas uroczystości.
 • Przedstawiciele służb mundurowych (wojska, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennej) wręczają Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie (po prawej) generalski buzdygan.
 • Biskup Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba (po lewej) przy mikrofonie. Po prawej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w tle kadra kierownicza.
 • Zaproszeni goście przy mikrofonie.
 • Małżonka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusza Matusiaka z bukietem kwiatów.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak po lewej, przy mikrofonie. W tle policjanci.
 • Plac przed komendą wojewódzką w Rzeszowie. Na placu zgromadzeni goście.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak w centrum kadru przy mikrofonie.
 • Kompania honorowa KWP w Rzeszowie na placu przed komendą. Widok z góry.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak przy mikrofonie.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak (pierwszy po lewej) praz zaproszeni goście stoją na placu przed komendą.
 • Kompania honorowa podczas przemarszu.
 • Kompania honorowa podczas przemarszu.
 • Orkiestra wojskowa podczas przemarszu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak wita się z komendantami miejskimi i powiatowymi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak odbiera gratulacje od zaproszonych gości.
 • Rękojeść szabli generalskiej z biało-czerwoną wstęgą.
 • Zdjęcia: Bartosz Wilk - KWP w Rzeszowie

Film Przywitanie nadinspektora Dariusza Matusiaka - film

Opis filmu: Film wideo. Deskrypcja w załączniku do artykułu.

Pobierz plik Przywitanie nadinspektora Dariusza Matusiaka - film (format mp4 - rozmiar 45.17 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony