Twoja komenda

Ogłoszenia o służbie w Policji

Nabór 2014


 

PODKARPACKI  KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI 

 

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE PODLEGŁYCH JEDNOSTEK POLICJI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 

 
 

 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:  

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych, 
 • posiadający  co najmniej  średnie  wykształcenie,  
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,  podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni muszą posiadać  uregulowany  stosunek  do  służby  wojskowej – wpis w książeczce wojskowej o przeniesieniu do rezerwy.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE
w każdy poniedziałek i wtorek, w godz. 8.00-14.00 w Sekcji  Doboru 

Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

z siedzibą w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, nr pokoju – 7,

nr telefonów: (17) 858 27 78, (17) 858 26 63, (17) 858 26 53,

(17) 858 26 50, (17) 858 26 66, (17) 858 2367.

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B (druk do pobrania) lub w każdej komendzie miejskiej/powiatowej Policji na terenie województwa podkarpackiego,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa z wpisem o przeniesieniu do rezerwy (do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu).


 

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sporów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, 
 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl). 

  

Osoby, które zostaną przyjęte do służby w Policji, po odbyciu 6-miesięcznego przeszkolenia w formie skoszarowanej, przez pierwsze 3 lata będą pełnić służbę na stanowisku podstawowym w pionie prewencji w jednostkach organizacyjnych Policji podległych Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.


Złożone dokumenty nie będą zwracane.

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 roku, poz. 432 i Dz.U. z 2013 roku, poz. 1663).

 

 

 

Osoby z kategorią zdrowia E nie mogą ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji.

 

 

 

UWAGA!

 

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęć do służby w Policji na rok 2014. Limit przewidziany obecnie na Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wynosi: 

  • na dzień 2 lipca 2014 roku - 8 osób,
  • na dzień 4 listopada 2014 roku - nie ustalono,
  • na dzień 30 grudnia 2014 roku - nie ustalono.

  

Więcej można przeczytać na stronie internetowej pod adresem  www.praca.policja.pl

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie poszukują zaginionego Andrzeja Wierzbickiego, 65-letniego mieszkańca Rzeszowa. Zaginiony Andrzej Wierzbicki w lipcu br. wyjechał z Rzeszowa...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow
Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie poszukuje 35-letniego Krzysztofa Kalisza, mieszkańca Twierdzy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Strzyżowie wydał za nim list...

arrow widziałeś? napisz więcej arrow

Policyjne statystyki Podkarpacia

Wybierz dzień
2
Wrzesień
2014
Wtorek
pn wt śr cz pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
wybierz miesiąc:   
pozostałe statystyki

Galeria zdjęć

Galeria video

 


 więcej

Powiadom nas

Ankieta

Nasza strona na Facebook

realizacja:Ideo
powered by: CMS Edito
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji i zawiera tylko jawne dane
Wszystkie prawa zastrzeżone. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie