Przewożenie dzieci w fotelikach. - Przewożenie dzieci w fotelikach - Policja Podkarpacka

Przewożenie dzieci w fotelikach

Przewożenie dzieci w fotelikach.

Data publikacji 08.05.2017

 

Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu, przewożone w pojeździe wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. 

 

Dziecko mające co najmniej 135 cm wzrostu można przewozić na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy jest przytrzymywane jedynie za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadku, kiedy ze względu na masę i wzrost nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego. Fotelik lub urządzenie powinno być dobrane do wzrostu
i wagi dziecka, zamontowane
w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiadać właściwym warunkom technicznym dla tego typu urządzeń. Przepis ten dotyczy przewożonychdzieci w pojazdach kategorii: M1, N1, N2, N3.

 

 

Natomiast gdy chcemy przewieźć troje dzieci na tylnym siedzeniu w pojaździe kategorii M1 lub N1 i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego, jedno z dzieci które ukończyło 3 lata może być przewożone gdy jest przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa.

 

 

 

Kategorie pojazdów:

 

 

 

 

M1 - pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

 

 

 

 

N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,

 

  

 

N2 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t,

 

 

N3 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalna mase całkowitą przekraczającą 12 t,

 

 

Szczegółowe przepisy dotyczące sposobu przewozu dzieci w pojazdach oraz korzystania
z pasów bezpieczeństwa są zawarte w art. 39 Ustawy prawo o ruchu drogowym.