Gdzie szukać pomocy? - Gdzie szukać pomocy - Policja Podkarpacka

Gdzie szukać pomocy

Gdzie szukać pomocy?

 • Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znaleźć można niezbędne informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (m.in. informator dla osób pokrzywodzonych przestępstwem, wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i wykaz podmiotów, na rzecz których w 2013 r. zostały przyznane dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) oraz informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykaz  placówek świadczących pomoc).

  http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
   
 • Informacje dla osób pokrzywdzonych znaleźć można również na specjalnie utworzonej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - pokrzywdzeni.gov.pl.
   
 • Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego znajdziesz wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w woj. podkarpackim.
   
 • Informacje dotyczące pomocy osobom z problemem narkotykowym i ich rodzinom znaleźć można na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
   
 • Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - informacje na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 • Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - handelludzmi.eu.