Międzynarodowy Dzień Mediacji - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 11.10.2018

Międzynarodowy Dzień Mediacji to inicjatywa służąca popularyzacji wiedzy związanej z metodami pozasądowego rozwiązywania sporów. W tym roku ten dzień przypada w czwartek, 18 października-podczas Tygodnia Mediacji.

Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 15-19 października, natomiast w czwartek - 18 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Obchody Tygodnia mediacji mają na celu propagowanie postępowania mediacyjnego jako alternatywnego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów.

Zalety mediacji:

  1.  Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia porozumienie między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze pomagając wypracować najlepsze i akceptowalne , wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.
  2.  Nieformalność i szybkość postępowania pozwala na szybkie zakończenie sporu, bez konieczności udziału w postępowaniu sądowym.
  3.  Postępowanie mediacyjne to również niższe koszty w porównaniu do tych, jakie generuje postępowanie procesowe.
  4. W mediacji to strony decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu. Zadaniem neutralnego mediatora jest ułatwianie komunikacji pomiędzy nimi bez  sugerowania rozwiązań i jego ocenienia.
  5.  Zaspokojenie istotnych dla obu stron potrzeb i interesów daje satysfakcję stronom konfliktu z rozwiązania sporu. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia zwiększa jego skuteczność.
  6. Odbywająca się na neutralnym gruncie, bez udziału osób trzecich, a jedynie w obecności bezstronnego negocjatora mediacja gwarantuje zachowanie poufności i dyskrecji w procesie wypracowywania porozumienia.

Podczas tygodnia mediacji na terenie całego kraju w komendach Policji, sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych oraz w podległych posterunkach, w czwartek 18 października, w godzinach 07:30 - 15:30 wyznaczeni policjanci pełnić będą dyżury, udzielając zainteresowanym informacji o zasadach pozasądowego rozwiązywania sporów.