Egida 2018 - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Egida 2018

Data publikacji 08.10.2018

30 września w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych zorganizowano ćwiczenia obronne pod kryptonimem „EGIDA 18 – USTRZYKI DOLNE”. Celem szkolenia było sprawdzenie procedur powoływania rezerw osobowych do naszej jednostki, na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W niedzielnych ćwiczeniach uczestniczyli policjanci i pracownicy ustrzyckiej komendy wspólnie z 17 rezerwistami, z zasobów Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku. W czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mają oni stanowić uzupełnienie kadrowe Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.

O godz. 7 rano do komendy zgłosiło się 17 rezerwistów. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości do działania, funkcjonowania procedur i płynności przebiegu zgłaszania się rezerwistów posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Wraz z rezerwistami ćwiczenia odbywali również funkcjonariusze i pracownicy ustrzyckiej komendy. 

Kolejnym punktem ćwiczeń był apel ewidencyjny. Meldunek o rozpoczęciu ćwiczeń od Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Roberta Gęborysa przyjął Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Aleksander Szymaszek.

Następnie rezerwiści wzięli udział w zaplanowanych zajęciach programowych z zakresu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych. W trakcie zajęć zapoznali się z obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonywania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zapoznali się również ze strukturą organizacyjną i miejscem wykonywania obowiązków służbowych w zakresie niezbędnym do realizacji ćwiczenia i z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ze specyfiką służby w Policji w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny oraz budowy broni

Na apelu kończącym ćwiczenia zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Grzegorz Koczera wręczył rezerwistom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Głównym celem szkolenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji.