"Bezpieczny Senior" - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

"Bezpieczny Senior"

Data publikacji 26.09.2018

Policjanci, w ramach programu „Bezpieczny Senior”, spotkali się z członkami Klubu Seniora „Sami Swoi”. Gośćmi spotkania byli również Powiatowy Rzecznik Konsumenta oraz przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W spotkaniu z seniorami uczestniczyli policjanci ustrzyckiej komendy, dzielnicowy mł. asp. Marcin Leicht oraz asystent ds. profilaktyki społecznej mł. asp. Dariusz Szeliga, jak również zaproszeni goście - Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wojciech Pruchnicki oraz Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Elżbieta Drwięga.

Osoby starsze, z uwagi na swój wiek, są w sposób szczególny narażone na nieuczciwe praktyki rynkowe. Sprzedawcy bardzo często wykorzystują naiwność osób starszych, które nie czytają umów, a potem niechętnie składają reklamacje i rzadko walczą o swoje prawa. Celem spotkania było uświadomienie słuchaczom zagrożeń, na jakie narażone są osoby w podeszłym wieku. W trakcie prelekcji Powiatowy Rzecznik Konsumenta udzielił seniorom porady i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.

Przedstawicielka ZUS omówiła, jakie są możliwości podniesienia swojej emerytury, jak również poinformowała seniorów o możliwości podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej, wyjaśniając szczegółowo poruszane zagadnienia.

Z ramienia policji zostały omówione zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze. Seniorom przypomniano o zasadach ograniczonego zaufania wobec obcych osób oraz zachowania zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji o zakupie oferowanych im rozmaitych produktów. Ponadto asystent ds. profilaktyki społecznej i nieletnich zaprezentował tzw. „walizkę narkotykową”, w której znajdują się przedmioty imitujące narkotyki i dopalacze.

W trakcie spotkania, każdy z uczestników mógł zadawać pytania, wyrazić swoją opinię odnośnie osobistego poczucia bezpieczeństwa. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych w Ustrzykach Dolnych przedstawił założenia programów "Dzielnicowy bliżej nas” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.