Święto Policji w ustrzyckiej komendzie - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Święto Policji w ustrzyckiej komendzie

Data publikacji 27.07.2018

Wczoraj w ustrzyckim centrum miasta, odbyła się uroczysta zbiórka policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Z tej okazji funkcjonariusze zostali awansowani na wyższe stopnie policyjne. Były gratulacje, życzenia oraz podziękowania za służbę. Odbyło się również uroczyste otwarcie nowo powstałej siłowni w ustrzyckiej jednostce. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek.

26 lipca 2018 roku policjanci powiatu bieszczadzkiego obchodzili swoje święto. Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka w centrum miasta Ustrzyki Dolne. W uroczystości wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Aleksander Szymaszek oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Grzegorz Koczera. Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele służb mundurowych.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli również Komendanci Powiatowi Policji tutejszej jednostki w stanie spoczynku.

Na początku, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek odebrał meldunek od dowódcy uroczystości podkom. Marcina Podkalickiego. Następnie zabrał głos Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Aleksander Szymaszek. Pan Komendant powitał zaproszonych gości, policjantów i pracowników cywilnych, dziękując za współpracę w ramach zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego. Wyraził również wdzięczność za wsparcie udzielone przy tworzeniu siłowni w tutejszej komendzie.

Poprzedzając awanse odczytano rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, mianujący podinspektorem policji Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Aleksandra Szymaszka.

Decyzją  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20 czerwca 2018 roku nadano brązową odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Grzegorzowi Koczera.

Następnie Komendanci wręczyli wyróżnionym policjantom nominacje na wyższe stopnie służbowe. W powiecie bieszczadzkim awans w stopniu otrzymało 25 funkcjonariuszy, 2 w korpusie oficerów młodszych, 15 w korpusie aspirantów, 6 w korpusie podoficerów oraz 2 w korpusie szeregowych Policji.

W trakcie uroczystości wręczono medale okolicznościowe wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie siłowni w ustrzyckiej komendzie. Wyrazy wdzięczności w szczególności należą się policjantom, którzy to poświęcając swój czas wolny, wykonali samodzielnie większość prac związanych z adaptacją pomieszczeń i wykończeniem, przyczyniając się tym samym do powstania siłowni w tutejszej komendzie.Komendant ustrzyckiej jednostki skierował słowa podziękowania dla Jerzego Wanata oraz Tomasza Tomczyka, dzięki którym było możliwe powstanie tego obiektu.  

Insp. Paweł Filipek odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Henryka Moskwy, w którym Komendant skierował życzenia z okazji Święta Policji do wszystkich funkcjonariuszy Policji oraz pracowników cywilnych. W swoim przemówieniu podziękował policjantom za dotychczasową służbę.

Zaproszeni goście zabierając głos, składali policjantom życzenia powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Po zakończonej uroczystości, zarówno mianowani jak i przybyli goście, udali się do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, gdzie to nastąpiło uroczyste otwarcie wraz z poświeceniem przez ks. Józefa Bieniek nowo powstałej siłowni.

W niedzielę w Kościele NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych odbędzie się uroczysta msza święta, w której wezmą udział Komendanci Powiatowi Policji w Ustrzykach Dolnych oraz policjantki, policjanci i pracownicy cywilni ustrzyckiej jednostki wraz z ich rodzinami.