Wydarzenia

Pożegnanie nadkomisarza Piotra Mazura, komendanta powiatowego w Ustrzykach Dolnych

Data publikacji 06.03.2018

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych odbyło się uroczyste pożegnanie nadkom. Piotra Mazura dotychczasowego komendanta powiatowego. Komendant wojewódzki obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych powierzył nadkom. Aleksandrowi Szymaszkowi. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji i służb współpracujących z Policją .

Uroczystość odbyła się dziś o godz. 12, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Nadkom. Piotr Mazur w związku z objęciem funkcji Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu pożegnał się ze sztandarem ustrzyckiej jednostki. Rozkaz o zwolnieniu z pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych wręczył insp. Zbigniew Sowa - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

W trakcie uroczystej zbiórki również nadkom. Grzegorz Koczera odebrał rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, który z dniem 1 marca 2018 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych.

W uroczystości wzięli udział policjanci i pracownicy cywilni ustrzyckiej komendy, przedstawiciele samorządu: Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Marek Andruch, Wicestarosta Artur Woźny, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Urban, Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, Wiceburmistrz Katarzyna Sekuła, Wójt Gminy Czarna Bogusław Kochanowicz, Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz, Komendant Powiatowy Policji w Sanoku mł.insp. Andrzej Stępień, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych kpt. Emil Szmyd, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krościenku ppłk. Robert Mokrzycki, Komendant Placówki Straży Granicznej w Wojtkowej mjr SG Jerzy Stasiowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej mjr SG Piotr Mielcarek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych ppłk SG Maciej Brzeziński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Stuposianach ppłk. Jacek Siara. W uroczystości wzięli udział także: komendant powiatowy w stanie spoczynku insp. Stanisław Dziedzic, zastępca komendanta powiatowego w stanie spoczynku mł. insp. Gwidon Piotrowicz, zastępca komendanta powiatowego w stanie spoczynku mł.insp. Ryszarda Czerenkiewicz.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach dziękowali nadkom. Piotrowi Mazurowi za współpracę i życzliwość oraz życzyli mu dalszych sukcesów.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Aleksandrowi Szymaszkowi.