Wydarzenia

19- 25 Lutego 2018- Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego - Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Wszystkim zgłaszającym się udzielane będą informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującymi prawem i kompetencjami instytucji, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Mając na uwadze pozytywne doświadczenia z przebiegu ubiegłorocznych obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” od 19 lutego do 25 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych będzie można uzyskać pomoc prawną od policjantów Wydziału Kryminalnego i Wydziału Prewencji. Całodobowa obsługa zdarzeń prowadzona będzie w budynku KPP Ustrzyki Dolne, a w podległych Zespołach Prewencji w godzinach pracy policjantów.

   Ponadto w trakcie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (19 – 25 luty br.) osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu Podkarpacia będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielonych przez prawników oraz psychologów w trakcie dyżurów pełnionych w:

  1. Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie przy ul. Leszczyńskiego 3;
  2. Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 17;
  3. Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu przy ul. Księdza Piotra Skargi 7/1

   Ośrodki w Rzeszowie, Przemyślu i Krośnie są czynne od poniedziałku do soboty. W poniedziałek w godzinach 1300 - 2000, wtorek –piątek 1000 - 1700 oraz w sobotę  900 - 1300.

 

 

.