Tydzień Mediacji ze strzyżowską policją - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Tydzień Mediacji ze strzyżowską policją

Data publikacji 12.10.2019

Od 2013 r. w Polsce obchodzony jest Tydzień Mediacji, natomiast 17 października będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tym roku Tydzień Mediacji przypada od 14 do 18 października. Podobnie jak w poprzednich latach, w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie prowadzona jest kampania informacyjna w tym zakresie. O polubownych metodach rozwiązywania sporów, informacji będą udzielać policjanci z Wydziału Kryminalnego, pełniący dyżur w danym dniu.

Mediacja, to działanie nakierowane na doprowadzenie do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Mediator  wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia.

Mediacje mogą być stosowane w różnej gamie konfliktów, m.in. w sprawach karnych, sprawach dotyczących nieletnich, sporach urzędowych, administracyjnych i innych.