Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi  - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

 Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi 

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu obchodzony jest 18 października. W tym roku realizowana jest już jego XIII edycja. Tego dnia organy ścigania, w tym Policja, starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec przed tym niebezpieczeństwem.

Handel ludźmi polega na wykorzystaniu drugiego człowieka do pracy przymusowej, w żebractwie, prostytucji, popełnianiu przestępstw itp. Cechuje się różnorodnością form wykorzystania, transgranicznością, zróżnicowaniem stosowanych przez sprawców środków przemocy fizycznej i psychicznej, które niejednokrotnie powodują poważne skutki psychiczne u ofiar. Takie działania godzą w godność człowieka, a ofiarą przestępców możemy być wszyscy.

Aby uświadomić społeczeństwu, jakie zagrożenia niesie ze sobą to przestępstwo, 18 października został ustanowiony Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. W tym roku realizowana jest już jego XIII edycja. Podobnie jak w latach poprzednich, szczególnie w tym dniu funkcjonariusze starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec.

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami.

Jeśli jesteś osobą, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub posiadasz informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby niezwłoczne powiadom Policję! Prześlij informację bezpośrednio na Policję, na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl lub zadzwoń na numer telefonu zaufania: +48 664 974 934.