Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 17.10.2008

 
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ROPCZYCACH

 

 

 

MŁ. INSP.  WOJCIECH RAK

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 14:30-16:30

 
 
SEKRETARIAT

tel. miejski 17 22 10 305
 

 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 
W ROPCZYCACH

 

NADKOM. ROMAN  ZAWIŚLAK

 

 

OFICER PRASOWY


 SIERŻ. SZT. WOJCIECH TOBIASZ

tel. miejski 17 22 10 316

tel. komórkowy 510 997 602

e-mail: wojciech.tobiasz@rz.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni sierż. szt. Rafał Kozub

 

DYŻURNI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ROPCZYCACH
 
tel. miejski 17 22 10 310

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY  

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
 
PODINSP. KRZYSZTOF TYLEC
 

tel. miejski 17 22 10 320

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 ASP. SZT. IRENEUSZ SMOLAK


tel. miejski 17 22 10 330

 

 WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RD
 
p.o. KOM. ARKADIUSZ MAZURKIEWICZ
 
 
tel. miejski 17 2210 340
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RD
 
ASP. SZT.  ANDRZEJ FERET
 
tel. miejski 17 2210 355
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RD
 
p.o. KOM. ANNA MALINOWSKA
 
tel. miejski 17 2210 350

 

REWIR  DZIELNICOWYCH  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
 W  ROPCZYCACH
 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W ROPCZYCACH
 
asp. szt.  ŁUKASZ PIETRUCHA

tel. miejski 17 22 10 359

 
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH DZIELNICOWYCH
W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 10:00-14:00

 

 

KOMISARIAT POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 
KOM. DARIUSZ KWAŚNIAK

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

ORAZ DZIELNICOWYCH

W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 14:30-16:30 

 

tel. miejski 17 22 16 427

 
 
ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 
nadkom. Józef WOŹNY