„Kręci mnie bezpieczeństwo …nad wodą” w Tryńczy - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

„Kręci mnie bezpieczeństwo …nad wodą” w Tryńczy

Data publikacji 24.07.2018

Trwa kampania profilaktyczna MSWiA pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, podczas której policjanci realizują swoje działania prewencyjne pod kryptonimem „Bezpieczne wakacje 2018”. W ramach tego przedsięwzięcia funkcjonariusze spotykają się z dziećmi i młodzieżą, aby mówić o bezpieczeństwie podczas wakacji. Już po raz kolejny dzielnicowy gościł na półkolonii w Tryńczy, aby przekazać ważne informacje przebywającym tam młodszym i starszym wczasowiczom.

Kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” skierowana jest na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku nad wodą. Ważny element tego przedsięwzięcia stanowią policyjne prelekcje dotyczące bezpiecznych wakacji. Podczas tego typu spotkań funkcjonariusze ostrzegają przed niebezpieczeństwami, a także instruują co zrobić w sytuacji zagrożenia.

O tym na ile wakacje będą udane i bezpieczne w dużej mierze zależy od samych dzieci  i młodzieży. Niekiedy wystarczy przestrzeganie kliku ważnych zasad, aby uniknąć nieszczęścia. Aby utrwalić dzieciom posiadaną już wiedzę policjanci spotkali się z uczestnikami półkolonii, która przebywa na wypoczynku w miejscowości Tryńcza. Dzielnicowy omówił najważniejsze i najgroźniejsze sytuacje z jakimi mogą spotka się podczas wakacji, a także ostrzegł przed konsekwencjami nieprawidłowych zachowań. Omówił także Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, aby uświadomić nastolatkom za co mogą odpowiadać i jakie sankcje przewiduje ustawa.

Dzielnicowy przypomniał również przepisy ruchu drogowego i zachęcił do korzystania z odblasków. Niekiedy mały odblask może uratować nasze życie. Podczas prelekcji poruszono także temat właściwej reakcji osób, które napotkają dzikie lub agresywne zwierzę. Na zakończenie spotkania omówiono prawidłowy sposób rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego 112.

 

rj