Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łańcucie - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łańcucie

Data publikacji 16.04.2018

„Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego” to tytuł dwudniowej konferencji naukowej, która rozpoczęła się dzisiaj w Łańcucie. W uroczystym rozpoczęciu spotkania wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa.

Głównym tematem konferencji, która dzisiaj rozpoczęła się w sali balowej Muzeum Zamek w Łańcucie, jest bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego. W uroczystym otwarciu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa – członek Komitetu Honorowego Konferencji. Wśród zaproszonych gości był również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusz Szymanek oraz Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło.

Konferencję otworzył Kierownik Zakładu Prawa Policyjnego prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny, który przywitał przybych gości i o zabranie głosu poprosił Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Na wstępie swojego wystąpienia mł. insp. Henryk Moskwa podziękował za zaproszenie oraz pogratulował podjętej przez gremium naukowe inicjatywy konferencji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego, których to zapewnienie stanowi główne zadanie Policji. Następnie przełożony podkarpackich policjantów mówił o podejmowanych wspólnie z władzami samorządowymi działaniach, mających na celu poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz uzyskiwanie informacji o problemach i zagrożeniach mieszkańców podczas debat oraz konsultacji społecznych. W swoim wystąpieniu komendant wspomniał również o reaktywacji policyjnych posterunków oraz realizacji rządowych inicjatyw takich jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz program Dzielnicowy Bliżej Nas. Na koniec podkreślił znaczenie współpracy z samorządami, która przynosi pozytywne efekty w zakresie zapobiegania i ograniczenia przestępczości, patologii społecznej i innych zagrożeń.

Organizatorzy - Uniwersytet Rzeszowski oraz Stowarzyszenie Ius Publicum, zaprosili do udziału w dwudniowym spotkaniu mówców z kraju i z zagranicy. Jednym z dzisiejszych prelegentów był Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło, który wraz z dr Bogdanem Jaworskim, przedstawił determinanty wpływające na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie łańcuckim.

Jutro uczestnicy konferencji podejmą dyskusję m.in. na tematy związane z działalnością organów gminy w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa i lokalnych zagrożeń.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń oraz Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak.