Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy - Komunikaty - Policja Podkarpacka

Komunikaty

Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy

Data publikacji 27.07.2017

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu całymi latam. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne). Bardzo często świadkami, a także ofiarami przemocy są dzieci. Niestety łatwo przyswajają one sobie widziane wzorce zachowania i stosują je w sowim dorosłym już życiu.

Nie wstydźmy się szukać pomocy. Prawny obowiązek udzielenia pomocy w zatrzymaniu przemocy w rodzinie mają: Sąd Rodzinny, Policja, Prokuratura, Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne i Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z pomocą tych instytucji możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub wdrożyć procedurę NIEBIESKIEJ KARTY chroniącej przed przemocą. Niebieska Karta jest dokumentem wypełnianym w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

Możemy również szukać pomocy w placówkach, które realizują zadania zawarte w „Krajowy  Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”. Wykaz takich instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego można znaleźć na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Poniżej natomiast znajduje się lista placówek z terenu powiatu łańcuckiego, w których osoby doświadczające przemocy w rodzinie będą miały możliwość skorzystania z kompleksowej pomocy przeciwdziałającej marginalizacji społecznej, umożliwiającej powrót do aktywności społecznej i zawodowej. 

Nazwa jednostki Adres Telefon oraz e-mail Zakres działania oraz udzielanej pomocy Dni i godziny pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 9

37-100 Łańcut 

17 225 33 25

mops@pro.onet.pl

Pomoc psychologiczna, prawna

I i III środa miesiąca od 15.00 do 16.30,

I i IV środa miesiąca od 15.00 do 17.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie  

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 9

37-100 Łańcut 

17 225 33 25

mops@pro.onet.pl

Poradnictwo: psychologiczne, prawne,   rodzinne

porady prawne: II i IV środa miesiąca

w godz. 15:00-17:00 porady

psychologiczne: I i III środa miesiąca w godz. 15:00-16:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5 37-100 Łańcut

17 225 69 69

pcprwlancut@poczta.onet.pl

Porady prawne, konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, doradztwo poradnictwo.

Dyżury w godzinach pracy PCPR oraz w czwartki do 17.00.
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Albigowa 815 

37-122 Albigowa Ośrodek Zdrowia w   Albigowej,

pok. 11.1 piętro.

17 862 01 22

porso@poczta.onet.pl

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i materialna dla osób poszkodowanych przestępstwem i ich rodzin.

Porady prawne: środa od 16.00 do 19.00, czwartek od 9.00 do 15.00, piątek od 9.00 do 12.00,

Porady psychologiczne: poniedziałek od 10.30 do 13.30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut 

17 225 69 69, 17 225 80 82

pcprwlancut@poczta.onet.pl