Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 15.03.2013

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAŚLE

 

młodszy inspektor Robert Wróbel

tel.  13 443 83 05

Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14:00 - 16:00.

 


  


 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO

p.o. podkomisarz Bartłomiej Świerczek

tel.  13 443 83 05

  


 


ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO

młodszy inspektor Mirosław Kawa

tel. 13 443 83 05

 JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH

OFICER PRASOWY KOMENDANTA

podkomisarz Piotr Wojtunik

tel.  13 443 83 06


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału

nadkomisarz Grzegorz Żytniak 

 

Zastępca Naczelnika

nadkomisarz Krzysztof Machowski 

tel.  13 443 83 30 

 

Zastępca Naczelnika

nadkomisarz Bogusław Filip

tel.  13 443 83 20

 


 
WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału

podinspektor Alojzy Pasiowiec

tel. 13 443 83 40

 

Zastępca Naczelnika

nadkomisarz Bartosz Pusz

tel.  13 443 83 49

 


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału

p.o. aspirant Ryszard Przewoźnik 
 

tel.  13 443 83 50

  


 

  WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 Naczelnik Wydziału

p.o. nadkomisarz Krzysztof Skowron  
 

tel.  13 443 83 35


 

REFERAT PATROLOWO INTERWENCYJNY

Kierownik Referatu

podkomisarz Marcin Kwiatkowski 

tel.  13 443 83 41

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. SKARG I WNIOSKÓW ORAZ DYSCYPLINARNYCH 

    podkomisarz  Renata Zięba 

tel.  13 443 83 32


 


REWIR DZIELNICOWYCH

 Kierownik Rewiru

  p.o. aspirant sztabowy Kazimierz Pawlik 

tel.  13 443 83 42, 13 443 84 48

 


 

ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI

SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

Specjalista ds. nieletnich

podkomisarz Joanna Garbacik 

tel.  13 443 83 43

 


 
W sprawach dotyczących pozwoleń na broń

aspirant sztabowy Krzysztof Wojdyła

tel.  13 443 84 43

 


 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

komisarz Anna Śnieżek 

tel.  13 443 83 60

 


 
REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Kierownik Referatu

 Alicja Mijal

tel.  13 443 83 80 


   
ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

specjalista Marek Pilut

tel.  13 443 83 91

 


  

STANOWISKO BHP i PPOŻ 

starszy inspektor ds. BHP i PPOŻ Tomasz Machowski 

tel.  13 443 83 82

 

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mł. asp. Michał Czopor 

tel.  13 443 84 29


   

KOMISARIAT POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE

ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród

obsługuje gminy:

Nowy Żmigród

Osiek Jasielski

Krempna


Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
 

Komendant Komisariatu

p.o. aspirant sztabowy Grzegorz Stygar 

tel.  13 443 83 76

 

ZESPÓŁ DS. PREWENCJI W KREMPNEJ

KOMISARIATU POLICJI W NOWYM ŻMIGRODZIE

38-232 Krempna 112

tel. 13 443 83 75

Interesanci przyjmowani są w każdy czwartek w godz. 10:00 - 11:00

 


  

POSTERUNEK POLICJI W KOŁACZYCACH

ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce

obsługuje gminy Kołaczyce i Brzyska


Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku


aspirant Mieczysław Wójcik

tel.  13 443 83 71

 


 

 POSTERUNEK POLICJI W SKOŁYSZYNIE

38-242 Skołyszyn 18

obsługuje gminę Skołyszyn


Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


Kierownik Posterunku


aspirant sztabowy Leszek Placek

tel.  13 443 83 72

 

 


 

POSTERUNEK POLICJI W TARNOWCU

38-204 Tarnowiec 74

obsługuje gminę Tarnowiec


Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30


 Kierownik Posterunku

starszy aspirant Jerzy Szot

tel.  13 443 83 73

 

                                                                                                                                                                                                  

Interesanci z gminy Jasło oraz Dębowiec przyjmowani są

 w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle


 ul. Kościuszki 26,  38-200 Jasło