Rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie

Data publikacji 22.10.2019

Policjanci z jarosławskiej komendy oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej spotkali się z mieszkańcami i wychowankami Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu. Funkcjonariuszki w trakcie spotkania mówiły o bezpiecznym komunikowaniu się w sieci, o cyberprzemocy, negatywnych jej skutkach oraz o odpowiedzialności karnej nieletnich. W związku z Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi rozmawiali także z młodzieżą na temat zapobiegania temu procederowi.

Kilka dni temu, jarosławscy policjanci oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej spotkali się z mieszkańcami i wychowankami Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu. W czasie prelekcji mł. asp. Anna Wańko przybliżyła młodzieży aspekty dotyczące bezpieczeństwa w internecie, mówiła także o zagrożeniach płynących z sieci, a zwłaszcza o zjawisku tzw. cyberprzemocy oraz konsekwencjach związanych z naruszeniem prawa. Dzięki spotkaniu uczniowie przede wszystkim dowiedzieli się, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej.

W związku z Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi policjantka przedstawiła zagrożenia związane m.in. z wyjazdami do pracy za granicę. Radziła, by sprawdzić legalność pracy i pośrednika, który ją oferuje, a także upewnić się, jakie treści zawierają dokumenty do podpisania. Policjantka podkreślała, jak ważne jest poinformowanie rodziny o miejscu wyjazdu i pozostawienie dokładnych adresów pracodawcy. Istotne jest też umówienie się osoby wyjeżdżającej za granicę z rodziną w kraju i przyjęcie sobie umówionego znaku, w przypadku zaistnienia zagrożenia.

Podczas spotkania asp. szt. Agnieszka Łakota mówiła o odpowiedzialności prawnej nieletnich za negatywne zachowania. Wytłumaczyła, czym jest demoralizacja, co to jest czyn karalny oraz jakie konsekwencje za swoje zachowanie może ponieść nieletni. Policjantka opowiadała o skutkach, jakimi kończą się skierowane przeciwko innym osobom akty agresji.

W trakcie spotkania młodzież otrzymała ulotki informacyjno-edukacyjne na temat zjawiska handlu ludźmi.