Struktura Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

Data publikacji 05.03.2009

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W JAROSŁAWIU

 komisarz JAN WOJTOWICZ

 tel.  16 624 03 01
e-mail: jan.wojtowicz@rz.policja.gov.pl

W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje strony w każdy wtorek
w godz. 12.00- 16.00

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
jaroslaw@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

  


I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W JAROSŁAWIU

 podinspektor ARTUR WASIUTA

 

tel.  16 624 03 02
 e-mail: artur.wasiuta@rz.policja.gov.pl

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W JAROSŁAWIU

 

komisarz RYSZARD TYKA

 

tel.  16 624 03 03
 e-mail: ryszard.tyka@rz.policja.gov.pl

 


 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

tel.  16 624 03 05
faks  16 624 03 09

e-mail: jaroslaw@rz.policja.gov.pl 

 


 

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

 asp. szt. Anna Długosz

tel.  16 624 03 04
tel. kom. 510 997 353

faks  16 624 03 19
e-mail: anna.dlugosz@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Kryminalny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 podkom. Jarosław Westfal

tel. 16 624 03 20
tel. Sekretariat  16 624 03 25
faks  16 624 03 29

e-mail:  jaroslaw.westfal@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 asp. szt. Dorota Kochanowicz

tel. 16 624 03 35
faks 16 624 04 49

e-mail: dorota.kochanowicz@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

nadkom. Janusz Szkoła

tel. 16 624 03 40
tel. Sekretariat : 16 624 04 25
faks 16 624 04 77

e-mail: janusz.szkola@rz.policja.gov.pl
 


 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 podkom. Witold Rejent

 tel. 16 624 04 30
tel. Sekretariat 16 624 03 41

e-mail: witold.rejent@rz.policja.gov.pl

 


 

Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu


 podkom. Witold Lis

tel. 16 624 03 50
tel. Sekretariat 16 624 03 54

e-mail: witold.lis@rz.policja.gov.pl 

 


 

Rewir Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

  asp. szt. Marek Kłos

 tel. 16 624 03 42

e-mail: stanislaw.lewandowski@rz.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych KPP w Jarosławiu obsługuje miasto Jarosław i gminy: Jarosław, Chłopice, Pawłosiów.


 

Wydział  Administracyjno - Gospodarczy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 kom. Marta Gałuszka

tel.  16 624 03 60
faks 16 624 03 68

e-mail:  marta.galuszka@rz.policja.gov.pl
 


  

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

mgr Artur Ciszewski

tel. Pełnomocnik 16 624 03 63
tel. Kancelaria Tajna 16 624 03 64

e-mail:  artur.ciszewski@rz.policja.gov.pl
 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg i Wniosków

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

podinsp. Magdalena Kmieciak-Pobuta

tel. 16 624 04 31
 
 e-mail: magdalena.kmieciak-pobuta@rz.policja.gov.pl
 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 

 Robert Sowiński

tel. 16 624 03 87
 
 e-mail:  robert.sowinski@rz.policja.gov.pl

 


 

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 

 mgr inż. Piotr Wojdyła

tel. 16 624 04 37
 
 e-mail:  piotr.wojdyla@rz.policja.gov.pl

 Posterunek Policji w Wiązownicy

ul. Warszawska 17A

37-522 Wiązownica

Kierownik Posterunku Policji w Wiązownicy

  asp. szt. Tomasz Pigan

tel.  16 624 03 73

e-mail: tomasz.pigan@rz.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Wiązownicy obsługuje gminę Wiązownica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 16 624 03 10,

lub nr  997, 112.
 

Kierownik Posterunku Policji w Wiązownicy przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00


 

Komisariat Policji w Pruchniku

ul. Szkolna 10

37-560 Pruchnik

Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku

 asp. szt. Wojciech Mikłasz

e-mail: wojciech.miklasz@rz.policja.gov.pl

tel. 16 624 03 72

Komisariat Policji w Pruchniku obsługuje miasto i gminę Pruchnik, gminę Rokietnica i gminę Roźwienica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 16 624 03 10,

lub nr  997, 112.

Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 10:00-14:00


 

Komisariat Policji w Radymnie

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

Komendant Komisariatu Policji w Radymnie

 asp. szt. Wiesław Łyżeń

tel.  16 624 03 78

e-mail: wieslaw.lyzen@rz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Radymnie obsługuje miasto i gminę Radymno, gminę Laszki.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 16 624 03 10,

lub nr  997, 112.

               Komendant Komisariatu Policji w Radymnie przyjmuje strony w każdy czwartek w godz. 12:00-16:00