Struktura Komendy Powiatowej Policji w Dębicy - Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Dębicy

Data publikacji 30.09.2016

KOMENDANT POWIATOWy POLICJI W DĘBICY

 

nadkom. Andrzej DRAGAN

tel. 14 670 63 01

  

 

I ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W DĘBICY

 

mł.insp. Robert ŻUREK 

tel. 14 670-63-02

 

ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W DĘBICY

 mł.insp. Artur Kościelniak

                                                               tel. 14 670 63 03                                                                 

 

    SEKRETARIAT KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W DĘBICY

tel. 14 670-63-05

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /KPP_Debica/SkrytkaESP

OFICER PRASOWY

asp.  Jacek BATOR

tel. 14 670-63-13 pok. 419

 

 


WYDZIAŁ PREWENCJINACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY

 podinsp. Andrzej MROSZCZYK

tel. 14 670-63-40 pok. 402ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY

nadkom. Marcin STELMACH
tel. 14 670-63-79 pok. 403

 

 

KIEROWNIK REFERATU

PATROLOWO – INTERWENCYJNEGO

 

tel. 14 670-63-41 pok. 410

 

 


 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO


 

NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY

podinsp. Waldemar MYTKOŚ
tel. 14 670-63-50 pok. 106

 

SPECJALISTA WYDZIAŁU

RUCHU DROGOWEGO

nadkom. Robert KRAS
tel. 14 670-63-53 pok. 106

email. rd.debica@podkarpacka.policja.gov.pl


   


WYDZIAŁ KRYMINALNYNACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY

 podinsp. Wojciech MOTYKA
tel. 14 670-63-20 pok. 301

 

 


WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYNACZELNIK WYDZIAŁU

DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO KOMENDY

POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY

asp.sztab. Tomasz LOTCZYK 
tel. 14 670-63-30 pok. 201


 


WYDZIAŁ D/W Z PRZESTĘCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄNACZELNIK WYDZIAŁU

D/W Z PRZESTĘCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KOMENDY

POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY

podinsp. Jacek WRONA
tel. 14 670-63-35 pok. 321
 

 


WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCYNACZELNIK WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY

asp.sztab. Zbigniew OSTAFIN
tel. 14 670-63-84 pok. 310
 


 


KOMISARIAT POLICJI W BRZOSTKUKOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W BRZOSTKU

 podinsp. Mirosław WIĘCEK
tel. 14 670-63-71

Obsługuje gminy: Brzostek, Jodłowa

 

 


KOMISARIAT POLICJI W PILŹNIEKOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W PILŹNIE

podkom. Jarosław STALEC
tel. 14 670-63-74 lub 14 672-10-07

 

  


KOMISARIAT POLICJI W BRZEŹNICYKOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W BRZEŹNICY

 podkom. Grzegorz WRONA

tel. 14 67-06-375 


POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJKIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W CZARNEJ

 asp.sztab. Jerzy LABAK
tel. 14 670-63-72


 

 


POSTERUNEK POLICJI W ŻYRAKOWIEKIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W ŻYRAKOWIE

 asp. sztab. Paweł PROKOP
tel. 14 670-64-11