Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 16.10.2008

 

 

p.o. Komendant Powiatowy Policji

w Brzozowie


 

nadkomisarz Joanna Kędra

 

nr tel. 13 43 08 301

 

e-mail:  joanna.kedra@rz.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 1400-1600

 

I Zastępca

Komendanta Powiatowego Policji

w Brzozowie

komisarz Marcin KOZIELEC

 

nr tel. 13 43 08 302

 

e-mail: marcin.kozielec@rz.policja.gov.pl

 

 


 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

w Brzozowie

 

tel. 13 43 08 305

   


 

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji 

w Brzozowie


 aspirant sztabowy Monika DEREŃ

 

tel. 13 43 08 444
tel. kom. 510 997 302
 

e-mail: monika.deren@rz.policja.gov.pl


 


 

Inspektor Ochrony Danych


 inspektor Joanna Dopart

 

tel. 13 43 08 362

e-mail: iod.brzozow@rz.policja.gov.pl

 


 

Stanowisko Zespołu Dyżurnych

tel. alarmowe 997 lub 112
tel. 13 43 08 310
fax. 13 43 08 319

 


 

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik 


podkomisarz Krzysztof JANISZKIEWICZ


tel. 13 43 08 320

 


 

Zastępca Naczelnika

 

podkomisarz Dariusz HĘDRZAK

 

 tel.  13  43 08 330

 


 

Zespół d/s Przestępstw Gospodarczych

 

 
tel.  13  43 08 383

 


 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

   

Naczelnik

  

nadkomisarz Jacek MYĆKA

 


tel.  13 43 08 340

 


 

Zastępca Naczelnika

 
podkomisarz Piotr GŁĄB

 

tel.  13  43 08 346

 


 

Zastępca Naczelnika

 

aspirant sztabowy Józef  RZEPKA

 

tel.  13  43 08 350

 


 

Posterunki Policji

  


 

Posterunek Policji w Domaradzu

 


Kierownik


starszy aspirant Sabina KWIATKOWSKA


tel.  13  43 08 371

 


 

Posterunek Policji w Dydni

 

Kierownik 

 

 aspirant Albert ADAM


tel.  13  43 08 372

 


 

Posterunek Policji w Haczowie

 


  Kierownik


aspirant Grzegorz MATUSZ

 

tel.  13  43 08 373

 


 

Posterunek Policji w Nozdrzcu

 


Kierownik
 

aspirant sztabowy Paweł SKUBISZ


tel.  13  43 08 375

 


 

Posterunek Policji w Jasienicy Rosielnej

 


Kierownik
 

 aspirant Daniel ŚNIEŻEK


tel.  13  43 08 374


 

Zespół ds. Prezydialnych

 

starszy inspektor Marta Antkowska

tel.  13  43 08 305 

 

 

sekretarka Agnieszka Pietryka

tel.  13  43 08 428

 

 

 


 

Zespół Kadr i Szkolenia
 

 

starszy inspektor Dominika Antkowska-Federkiewicz

tel.  13  43 08 360

 

 

 inspektor Joanna Dopart

tel.  13  43 08 362

 


 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 


starszy inspektor Renata Sawicka

tel.  13  43 08 385

 

 

technik Ewa Olejko

tel.  13  43 08 381

 


 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pełnomocnik  

Maria Wolińska-Fil

tel. 13  43 08 363

 

 

Kierownik Kancelarii Tajnej

Krystyna Fal

tel. 13 43 08 364

 


 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Łączności i Informatyki

 

informatyk Daniel Wojtuń

nr tel. 13 43 08 391

 

 


 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

technik Alicja Zimoń

nr tel. 13 43 08 404