Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 05.10.2016

 Komendant Miejski POlicji

 w TARNOBRZEGU

 

   NADkomisarz  Marek Pietrykowski

tel.  (15)  851 33 03
 

                                                                               

       W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu przyjmuje strony w każdy wtorek 
w godz.14.00-16.00

e-mail: marek.pietrykowski@rz.policja.gov.pl

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

e-mail:tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl

 

 

 

 

 


                                                          

I ZastępCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

w TARNOBRZEGU

NADkomisarz  Tomasz GRAZDA

tel.  (15)  851 33 02

e-mail: tomasz.grazda@rz.policja.gov.pl

____________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                               

 OFICER PRASOWY

 

podinspektor  BEATA JĘDRZEJEWSKA-WRONA

tel.  (15) 851 34 55

e-mail: kmp.tarnobrzeg@rz.policja.gov.pl

 


 

 

Wydział KryminalnyNaczelnik nadkomisarz  Leszek Kostecki

tel.(  15) 851 33 20

                                                                        

sekretariat  tel.( 15) 851 34 74

 


 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Naczelnik  nadkomisarz Rajmund Murek

tel. (15) 851 33 30
tel. Sekretariat 15 851 34 74
 


 

Wydział Prewencji

 

 Naczelnik  podkomisarz Marcin Orzechowski


tel. (15) 8513340

 


 

Wydział Ruchu Drogowego

 

 

Naczelnik    aspirant sztabowy Janusz CHMIEL


tel.  (15) 85133 50

 


 

Wydział Wspomagający
Naczelnik aspirant sztabowy Andrzej Barnaś

tel. (15) 851 32 01

Zespół Kadr i Szkolenia


tel. (15) 851 33 61

 


 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

 


Naczelnik podinspektor   Wiesław Hammer

tel. (15) 851 33 35

 
 


 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej

 

 

Pełnomocnik Anna Janczy

 

tel.  (15) 851 33 63

 


 

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

  starszy  aspirant   Rafał Szymański

               aspirant  Stanisław Ciba


 tel.  (15 )  851 33 13 
tel.  (15 ) 851 33 43 
 

 


 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

KMP w Tarnobrzegu


aspirant sztabowy  Henryk MADEJ
tel.  (15 ) 851 33 42 , pok. 124 kom. 510 997 268

e-mail: henryk.madej@rz.policja.gov.pl

 

 

 

     
   

 

 

 Komisariat Policji w Nowej Dębie

 

 Komendant

  Komisariatu Policji w Nowej Dębie

nadkomisarz  Mariusz Stasiak

tel. (15) 851 33 74

e-mail:mariusz.stasiak@rz.policja.gov.pl

 

 

     
   

 

 Komisariat Policji w Gorzycach

 

 Komendant 

Komisariatu Policji w Gorzycach

podkomisarz  Grzegorz Śledź

tel. (015) 851 33 72

e-mail: grzegorz.sledz@rz.policja.gov.pl

 


 

 Kierownik

Ogniwa Prewencji w Grębowie Wydz. Prewencji KMP w Tarnobrzegu

aspirant sztabowy Jacek Stefaniak

 tel.(015)  851 33 73

e-mail: jacek.stefaniak@rz.policja.gov.pl

 

                                                                                                  


 

Posterunek Policji w Baranowie SandomierskiM

  Kierownik

Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim

starszy aspirant Robert Stępień

tel. ( 015) 851 33 71

e-mail: robert.stepien@rz.policja.gov.pl