Międzynarodowy Dzień Mediacji - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 16.10.2019

Międzynarodowy Dzień Mediacji to inicjatywa służąca popularyzacji wiedzy związanej z metodami pozasądowego rozwiązywania sporów. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w czwartek 17 października podczas Tygodnia Mediacji.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Taka osoba wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Zalety mediacji:

  1. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia porozumienie między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze pomagając wypracować najlepsze i akceptowalne , wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.
  2. Nieformalność i szybkość postępowania pozwala na szybkie zakończenie sporu, bez konieczności udziału w postępowaniu sądowym.
  3. Postępowanie mediacyjne to również niższe koszty w porównaniu do tych, jakie generuje postępowanie procesowe.
  4. W mediacji to strony decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu. Zadaniem neutralnego mediatora jest ułatwianie komunikacji pomiędzy nimi bez  sugerowania rozwiązań i jego ocenienia.
  5. Zaspokojenie istotnych dla obu stron potrzeb i interesów daje satysfakcję stronom konfliktu z rozwiązania sporu. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia zwiększa jego skuteczność.
  6. Odbywająca się na neutralnym gruncie, bez udziału osób trzecich, a jedynie w obecności bezstronnego negocjatora mediacja gwarantuje zachowanie poufności i dyskrecji w procesie wypracowywania porozumienia.

W Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie, w czwartek 17 października w godzinach 07.30-15.30, informacji w tym zakresie będą udzielali policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego .

Program obchodów Tygodnia Mediacji i listy dyżurów mediatorów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobne informacje można znaleźć na stronach internetowych prokuratur i sądów.

Szczegółowe informacje o metodzie pokojowego rozwiązywania konfliktów jaką są mediacje, znajdziesz na stronie www.mediacja.gov.pl.