Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 15.10.2008

 

 

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie 

    

inspektor Bogusław Kania

 

p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

nadkomisarz Marek Worek

 

 

P.O. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

podinspektor Wacław Sudoł 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego

telefon: /17/ 858-3305
Fax: /17/ 858-3309

 e-mail: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl


Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego

nadkomisarz Adam Szeląg
telefon:/17/858-3308
telefon komórkowy: 510-997-153

Wydział  Kryminalny

naczelnik
podinspektor Marek Cisek
sekretariat- telefon: /17/ 858-3325

Wydział  Dochodzeniowo-Śledczy

naczelnik
nadkomisarz Piotr Janiec
sekretariat - telefon: /17/ 858-3334

Wydział  Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

naczelnik
komisarz Piotr Preisner
sekretariat - telefon: /17/ 858-3337

 Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

naczelnik
p.o. aspirant sztabowy Robert Duliński
sekretariat - telefon: /17/ 858-3235

Wydział  Prewencji

naczelnik
aspirant sztabowy Adam Maruszak
sekretariat - telefon: /17/ 858-3345

Wydział  Wywiadowczo-Interwencyjny

naczelnik
podinspektor Mariusz Paliński
sekretarat - telefon: /17/ 858-3420

Wydział  Ruchu Drogowego

naczelnik
aspirant sztabowy Janusz Drozd
sekretariat - telefon: /17/ 858-3355

Wydział  Kadr i Szkolenia

naczelnik
podinspektor Mariusz Zawartka
sekretariat - telefon: /17/ 858-3465

 

Referat Łączności i Informatyki

kierownik
Rafał Nowak
telefon: /17/ 858-3201

Referat d/s Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

kierownik
aspirant sztabowy Grzegorz Dyk
telefon /17/ 858-3452

Wydział Wspomagający

naczelnik
Ewa Gubernat
telefon:/17/858-3380

Referat Techniki Kryminalistycznej

kierownik
starszy aspirant Piotr Makara
telefon:/17/ 858-3328

Wydział ds.Ochrony Informacji Niejawnych
Kancelaria Tajna

naczelnik
podinspektor Piotr Filip
telefon:/17/ 858-3363

 


Posterunek Policji w Kamieniu 

 

kierownik 

aspirant sztabowy Stanisław Czternastek
tel. /17/ 858 32 99

 


Komisariat Policji I w Rzeszowie

p.o. komendanta
podinspektor Krzysztof Łysek

sekretariat - telefon:/17/ 858-3805

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych I
aspirant sztabowy Jacek Cioch
tel: (17) 858-3860

Kierownik Rewiru Dzielnicowych II
aspirant sztabowy Grzegorz Kuś
tel. (17) 858-3850


 

Komisariat  Policji II w Rzeszowie

komendant
p.o. komisarz  Wojciech Dziuban
sekretariat - telefon:/17/ 858-3555


  Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
p.o. aspirant Mariusz Marcinkowski
tel: (17) 858-35-70

 


 
Komisariat  Policji Rzeszów Śródmieście


p.o. komendant
komisarz Marek Radwański

sekretariat - telefon:/17/ 858-3655


  Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Rzeszów Śródmieście

ul. Plac Dworcowy 1


Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant Leszek Raczak tel: (17) 858-36-71

 Komisariat Policji w Sokołowie Małopolskim


komendant
podinspektor Paweł Suski

sekretariat- telefon:/17/ 858-3754, /17/ 858 3750

 


 

Komisariat Policji w Tyczynie


  komendant
komisarz Paweł Zawiślak

 telefon:/17/ 858-3379

 
Rewir Dzielnicowych  w Tyczynie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
starszy aspirant Waldemar Kruczek

tel: (17) 858-3379
 Komisariat Policji w Boguchwale

komendant
  aspirant sztabowy Dariusz Woźny
 telefon: / 17/ 858-3371


Kierownik Rewiru Dzielnicowych
aspirant sztabowy Stanisław Worosz

telefon:/17/ 858-3371
 Komisariat Policji w Dynowie


  komendant
aspirant sztabowy Mariusz Pilszak
telefon: /16/ 652-1007 lub /17/ 858 3373

Posterunek Policji w Błażowej
Komisariatu Policji w Dynowie

Kierownik Posterunku Policji w Błażowej
aspirant sztabowy Dariusz Fornal

telefon: /17/ 858-3370

   Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim


komendant
 p.o. nadkomisarz  Waldemar Jędrzejewski
telefon:/17/ 858-3374


kierownik rewiru dzielnicowych
p.o. starszy aspirant Sebastian Trala

tel. /17/ 858-3374

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Komisariat Policji w Trzebownisku
z siedzibą w Nowej Wsi 387


  Komendant
aspirant sztabowy Sławomir Kuźniar


telefon:  /17/ 858 3700
 

kierownik rewiru dzielnicowych
st. asp. Maciej Modlisz

tel. /17/ 858-3714