Wydarzenia

W Przemyślu odbyły się warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"

Data publikacji 16.10.2019

W roku obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odbyły się warsztaty zatytułowane „OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje”. Podczas tego niezwykłego wydarzenia jej uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat historii Policji Państwowej. O historii Policji Państwowej OKM 1940 mówił - Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", wnuk funkcjonariusza Policji Państwowej - Jarosław Olbrychowski. Grażyna Szkonter - Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." - zaprezentowała temat "Rodzina Policyjna 1929 - 2019. Rys historyczny".

24 lipca 1919 roku, na mocy ustawy o Policji Państwowej utworzono - Policję Państwową, zorganizowaną na wzór wojskowy i podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Formacja ta była wówczas symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Od tego czasu niezmiennie jej funkcjonariusze i urzędnicy strzegą bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego z narażeniem życia i zdrowia.

Dzisiejsze spotkanie, było kontynuacją obchodów w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu, 100-lecia powołania Policji Państwowej. W ramach tych obchodów w czerwcu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa   „1919 - 2019 – BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ”. Natomiast początkiem sierpnia miała miejsce uroczysta zbiórka w Rynku Starego Miasta Przemyśla z okazji obchodów Święta Policji. Dzisiejsze wydarzenie jest zwieńczeniem tegorocznych,  historycznych, dlatego też tak  wyjątkowych uroczystości.

Prowadzący warsztaty Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi - Jarosław Olbrychowski, mówił o losach funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy w wagonach bydlęcych transportowani byli do obozów specjalnych NKWD na terenie Ostaszkowa, Kalinina, Starobielska.  To wszystko podparte było fotografiami i dokumentami z tamtych czasów. Prelegent przypomniał, żę w 1939 i 1940 roku jeńcy tych obozów, przetrzymywani byli w nieludzkich warunkach, m.in. w obozie w Ostaszkowie. Stamtąd trafiali do obozu w Kalininie, gdzie strzałem w tył głowy, wykonywano na nich egzekucję. Potem przewożono ich ciała do miejscowości Miednoje, gdzie grzebano w dołach śmierci.

Jarosław Olbrychowski wspomniał również o swoim dziadku, przodowniku Policji Państwowej - Edwardzie Olbrychowskim, który zginął w 1940 roku na „nieludzkiej ziemi”. Uzupełnieniem tego przekazu było rodzinne zdjęcie ze spaceru po lesie.

Warsztaty historyczne prowadziła również Grażyna Szkonter - Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. Słuchacze dowiedzieli się, jak powstawała, jakie miała struktury i jaką działalność prowadziła policja w okresie II Rzeczypospolitej. Następnie Grażyna Szkonter opowiedziała o obowiązujących w tamtych czasach zasadach przyjęcia do Policji Państwowej i utworzeniu Policji Kobiecej. Nie zabrakło także informacji dotyczących losów mundurowych pełniących służbę na wschodzie po wybuchu II wojny światowej.  Zaznaczono tak ważną rolę kobiet w szeregach policji,bo w krótkim okresie dwudziestolecia międzywojennego stworzono w Polsce korpus policji kobiecej na bardzo wysokim poziomie zawodowym. Przyjęty model organizacji tej policji odbiegał od rozwiązań w innych krajach, mimo to w Europie powszechnie uważano polski wzorzec za godny naśladowania.

Prezes Stowarzyszenia wręczył Certyfikat Ambasadora OKM 1940 Komendantowi Miejskiemu Policji w Przemyślu nadkom. Piotrowi Mazurowi. Uczniowie otrzymali komiksy.

Ogólnopolski program edukacyjno-historyczny OKM 1940 realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Jest także elementem misji rodzin policjantów II RP związanej z przywracaniem prawdy oraz kultywowaniem tradycji zawartej w sentencji „Bóg, Honor, Ojczyzna”. OKM 1940 (skrót od nazw Ostaszków, Kalinin, Miednoje).

W całym kraju do tej pory odbyło się 164 spotkania pod hasłem „OKM 1940 - Ostaszków, Kalinin, Miednoje”.

mf

 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW
 • Warsztaty
  Foto. PWSW