Dane teleadresowe - Kontakt - Policja Podkarpacka

Dane teleadresowe

Data publikacji 25.04.2018

 

 

 

Komenda Miejska Policji 
w Krośnie

ul.Lwowska 28
38-400 Krosno

e-mail: kmp.krosno@rz.policja.gov.pl

 

Numer alarmowy

112 (obsługa zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przejęta przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112)

całodobowo

 Dyżurny

(13) 43 29 310

całodobowo

Fax

(13) 43 29 319

(13) 43 20 350

całodobowo

Sekretariat Komendanta

(13) 43 29 305

 -------

Fax

(13) 43 29 309

 -------

Posterunek Policji      
w Korczynie

ul. Rynek 14

38 – 420 Korczyna

(13) 43 29 430

Komisariat Policji 
w Dukli

ul. Kopernika 4 
38-450 Dukla

                    

(13) 43 30 007
(13) 43 29 371

Posterunek Policji
w Chorkówce

Komisariatu Policji
w Dukli

Chorkówka 163 
38-458 Chorkówka

(13) 43 29 372

Komisariat Policji 
w Jedliczu

ul. Konopnickiej 16
38-460 Jedlicze

(13) 43 52 007
(13) 43 29 373

Zespół Dzielnicowych
w Bratkówce

Komisariatu Policji
w Jedliczu

Bratkówka 120 
38-471 Bratkówka

(13) 43 29 374

Komisariat Policji 
w Rymanowie

ul. Grunwaldzka 13 
38 – 480 Rymanów

(13) 43 55 007
(13) 43 29 375

Posterunek Policji 
w Iwoniczu Zdroju

ul. Denisa 2
38 – 440 Iwonicz Zdrój

(13) 43 29 376