Akredytacja - System Zarządzania Jakością - Policja Podkarpacka

System Zarządzania Jakością

Akredytacja

 

 

 

 

W Laboratorium Kryminalistycznym od 2006 roku obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Najważniejszym dokumentem systemowym jest Księga Jakości, z którą związane sa procedury systemowe opisujące:

 • Nadzór nad personelem
 • Nadzór nad wyposażeniem
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz
 • Postępowanie ze zleceniem
 • Postępowanie z obiektami do badań
 • Nadzór nad zapisami
 • Monitorowanie ważności wyników
 • Raportowanie wyników badań
 • Rozpatrywanie skarg
 • Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
 • Nadzór nad dokumentami
 • Działania doskonalące
 • Audyty wewnętrzne
 • Przegląd zarządzania

Ponadto zgodnie z „Polityką Jakości” Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego deklarują m.in.:

 • wykonywanie badań zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla laboratoriów kryminalistycznych
 • zachowania wysokiego poziomu świadczonych usług
 • utrzymanie i doskonalenie SZJ według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • spełnienie wymagań Polskiego Centrum Akredytacji

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2012 roku uzyskało certyfikat akredytacji badań w dziedzinie nauk sądowych wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań biologicznych i daktyloskopijnych.

Aktualny zakres akredytacji.

 

 • Certyikat 2012
 • Certyfikat 2016
 • Certyfikat akredytacji 2019
  Certyfikat akredytacji 2019