O nas - Policja Podkarpacka

 

 

 

Powstanie Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie datowane jest na drugą połowę lat pięćdziesiątych. W kolejnych latach działalności  laboratorium zmieniało nazwę na Wydział Kryminalistyki WUSW, by ostatecznie przekształcić się w Laboratorium Kryminalistyczne. 
Utworzenie ogniw techniki kryminalistycznej we wszystkich Komendach Powiatowych MO w latach 58-60 spowodowało lawinowy wzrost ilości zabezpieczanych śladów. Systematycznie szkolono kolejne kadry, formowano struktury organizacyjne, dokonywano zakupów sprzętu podstawowego i specjalistycznego. Od tego czasu laboratorium rzeszowskie rozwijało się w związku ze znacznym wzrostem  zapotrzebowania na  badania z róznych specjalności kryminalistycznych.

W 1997 roku nową siedzibą Laboratorium stał się zabytkowy budynek przy Placu Śreniawitów  w Rzeszowie. Budynek został dostosowany do wymogów istniejących już pracowni między innymi daktyloskopii czy mechanoskopii.

W roku 1999 w wyniku reformy administracyjnej kraju (reorganizacja województw) Laboratorium Rzeszowskie jako jedno z pierwszych połączyło likwidowane laboratoria z woj. przemyskiego, tarnobrzeskiego i krośnieńskiego w jeden spójny organizm. Nie tworzono oddziałów zamiejscowych.

Od roku 2002 w laboratorium funkcjonuje system automatycznej identyfikacji AFIS, a w roku 2004 w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ekspertyzy z zakresu genetyki utworzono pracownie badań DNA.

Aktualnie Laboratorium Kryminalistyczne podzielone jest na cztery sekcje: Daktyloskopii, Mechanoskopii i Traseologii ,  Biologii i Chemii  oraz   Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych.

 

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie posiada certyfikat badań w dziedzinie nauk sądowych (ISO/IEC-17025:2005+AP2007)