Kierownictwo i struktura Laboratorium - Kierownictwo i struktura - Policja Podkarpacka

Kierownictwo i struktura

Kierownictwo i struktura Laboratorium

Data publikacji 21.02.2018

NACZELNIK

podkom. Magdalena Kruczek

tel. 17 858-20-50

 

Z-CA NACZELNIKA

p.o. kom. Rafał Szpunar

tel. 17 858-20-51