Certyfikat - Certyfikat akredytacji - Policja Podkarpacka

Certyfikat akredytacji

 

ILAC,- czyli International Laboratory Accreditation Cooperation jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji różnego rodzaju programów opracowanych dla laboratoriów.
 
ILAC MRA wspiera międzynarodowe uznawanie wyników badań, świadectw wzorcowania oraz świadectw z inspekcji. Podobnie jak w przypadku porozumień IAF i EA, wspiera także eliminację technicznych barier w handlu.
Jednym z zadań, które stawia sobie ILAC jest pomoc jednostkom akredytującym z krajów, będących w trakcie opracowywania własnych systemów akredytacji laboratoriów i/lub systemów akredytacji jednostek inspekcyjnych. Jednostki akredytujace mają zagwarantowane prawo przystąpienia do ILAC na zasadach członkostwa stowarzyszonego oraz mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia członków ILAC o bardziej rozwiniętych i zaawansowanych systemach akredytacji.
 
ILAC jest najważniejszym forum międzynarodowym, którego celem jest rozwój praktyk i procedur akredytacyjnych w zakresie laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, promocja akredytacji jako narzędzia ułatwiającego handel, wspieranie rozwijających się systemów akredytacji, a także uznawanie wyników badań i świadectw z inspekcji na całym świecie.


Strona internetowa ILAC: www.ilac.org
 

 

Pobierz dokument  "Zakres akredytacji".

  • Certyfikat Akredytacji 2016